Quyết định 176-CT

Quyết định 176-CT năm 1981 về việc đổi tên hai trường âm nhạc thuộc bộ Văn hoá do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 176-CT

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 1981

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 176-CT NGÀY 29-9-1981 VỀ VIỆC ĐỔI TÊN HAI TRƯỜNG ÂM NHẠC THUỘC BỘ VĂN HOÁ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4/7/1981;
Căn cứ vào Nghị định số 171-CP ngày 20/11/1963 của Hội đồng Chính phủ ban hành quy chế mở trưởng, lớp đại học và trung học chuyên nghiệp;
Theo đề nghị của đồng chí Bộ trưởng Bộ Văn hoá.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đổi tên hai trường âm nhạc thuộc Bộ Văn hoá như sau:

- Trường Âm nhạc Việt Nam đổi thành trường đại học âm nhạc Hà Nội, gọi là Nhạc viện Hà Nội.

- Trường quốc gia âm nhạc ở thành phố Hồ Chí Minh đổi thành Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2: Hai nhạc viện nói trên có nhiệm vụ:

- Đào tạo cán bộ âm nhạc có trình độ đại học; thời gian đào tạo mỗi khoá là 5 năm.

- Tiếp tục đào tạo cán bộ âm nhạc có trình độ trung học theo chương trình 9 năm và 11 năm, nhằm mục đích nghiên cứu, thể nghiệm và tạo nguồn cho đại học.

Điều 3: Các đồng chí Bộ trưởng các Bộ Văn hóa, Tài chính, Lao động, Đại học và trung học chuyên nghiệp, chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, trưởng ban Ban tổ chức của Chính phủ và Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Phạm Văn Đồng

(Đã ký)

 

Thuộc tính văn bản 176-CT
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 176-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/09/1981
Ngày hiệu lực 14/10/1981
Ngày công báo 30/09/1981
Số công báo Số 4
Lĩnh vực Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước

Lược đồ văn bản

Quyết định 176-CT đổi tên 2 trường âm nhạc thuộc bộ Văn hoá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 176-CT đổi tên 2 trường âm nhạc thuộc bộ Văn hoá
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 176-CT
Cơ quan ban hành Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
Người ký Phạm Văn Đồng
Ngày ban hành 29/09/1981
Ngày hiệu lực 14/10/1981
Ngày công báo 30/09/1981
Số công báo Số 4
Lĩnh vực Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

 • 29/09/1981

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 30/09/1981

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 14/10/1981

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực