Quyết định 1761/QĐ-UBND

Quyết định 1761/QĐ-UBND về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1761/QĐ-UBND phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản Bắc Ninh 2011


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1761/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2011

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16.12.2002;

Căn cứ Thông tư số 51/2010/TT-BTC ngày 14/4/2010 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 59/2008/TT-BTC ngày 4/7/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả;

Căn cứ Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 29/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành;

Căn cứ Quyết định số 664/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND tỉnh về việc giao vốn thiết kế quy hoạch và chuẩn bị đầu tư năm 2010;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại tờ trình số 271/TTr-STC ngày 29/12/2011 về việc phân bổ vốn xây dựng cơ bản năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ 763 triệu đồng (bảy trăm sáu mươi ba triệu đồng) để:

1. Sửa chữa trụ sở làm việc Đội quản lý thị trường số 7 - Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Ninh: 335 triệu đồng.

2. Cải tạo, nâng cấp nhà kho, nhà luyện tập, ga ra ô tô thành nhà làm việc Đội kiểm lâm cơ động, phòng chống cháy rừng và ban quản lý rừng: 428 triệu đồng.

3. Nguồn kinh phí để thực hiện hai nhiệm vụ trên: trích từ nguồn bán hàng hóa, tang vật tịch thu sung quĩ nhà nước (các khoản không cân đối).

Điều 2. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và PTNT theo chức năng phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chi Cục kiểm lâm, Chi cục Quản lý thị trường có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, thanh quyết toán theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Thủ Trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Tài chính; Nông nghiệp và PTNT; Công Thương; Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Quản lý thị trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Lương Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1761/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1761/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2011
Ngày hiệu lực30/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1761/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1761/QĐ-UBND phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản Bắc Ninh 2011


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1761/QĐ-UBND phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản Bắc Ninh 2011
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1761/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Lương Thành
        Ngày ban hành30/12/2011
        Ngày hiệu lực30/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1761/QĐ-UBND phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản Bắc Ninh 2011

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1761/QĐ-UBND phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản Bắc Ninh 2011

            • 30/12/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/12/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực