Quyết định 1767/QĐ-UBND

Quyết định 1767/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch tỷ lệ 1/500 khu tái định cư hồ chứa nước Đồng Mỏ (lần 1) do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1767/QĐ-UBND 2013 điều chỉnh cục bộ quy hoạch tỷ khu tái định cư Đồng Mỏ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1767/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 10 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QHCT TỶ LỆ 1/500 KHU ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ CÔNG TRÌNH HỒ CHỨA NƯỚC ĐỒNG MỎ, XÃ ĐẠO TRÙ (LẦN 1)

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng; Thông tư 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3966/QĐ-UBND ngày 13/11/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt QHCT tỷ lệ 1/500 Khu đất tái định cư công trình hồ chứa nước Đồng Mỏ, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại tờ trình số 1237/TTr-SXD ngày 28/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch tỷ lệ 1/500 khu tái định cư hồ chứa nước Đồng Mỏ (lần 1) với các nội dung sau:

1. Tên đồ án: Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đất tái định cư công trình hồ chứa nước Đồng Mỏ, xã Đạo Trù.

2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vĩnh Phúc.

3. Địa điểm quy hoạch: Xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

4. Lý do điều chỉnh:

Bố trí lại diện tích các ô đất ở tái định cư đảm bảo mỗi hộ gốc được 400 m2, mỗi hộ tách được 200 m2.

5. Nội dung điều chỉnh: (Chi tiết xem tại bản vẽ QHĐC:04)

5.1. Quy mô: Diện tích lập quy hoạch không thay đổi; tổng diện tích là 10,806 ha.

5.2. Nội dung điều chỉnh:

a. Đất ở dự kiến: Gồm 08 lô đất với tổng diện tích 59.365,5 m2 (tăng thêm 429,5 m2 tại lô DC-A và lô DC-B do sai số từ đồ án quy hoạch cũ), số lượng từ 175 ô đất tăng lên thành 200 ô đất (thay đổi số ô đất nhưng không thay đổi diện tích lô đất), chi tiết các ô đất cụ thể như sau:

- Lô DC-A có diện tích 8.812,5 m2 (diện tích không thay đổi) được bố trí thành 30 ô đất có kí hiệu từ A1 đến A30 (tăng thêm 04 ô).

- Lô DC-B có diện tích 10.400 m2 (diện tích không thay đổi) được bố trí thành 38 ô đất có kí hiệu từ B1 đến B38 (tăng thêm 08 ô đất).

- Lô DC-C có diện tích 8.774,5 m2 (điều chỉnh lại nhầm lẫn số liệu cũ là 8.747,5 m2) được bố trí thành 29 ô đất có kí hiệu từ C1 đến C29 (tăng thêm 05 ô đất).

- Lô DC-D có diện tích 4.935 m2 (diện tích không thay đổi) được bố trí thành 16 ô đất có kí hiệu từ D1 đến D16 (tăng thêm 02 ô đất).

- Lô DC-E có diện tích 13.501,5 m2 (diện tích điều chỉnh số liệu cũ tăng thêm 691 m2) được bố trí thành 52 ô đất có kí hiệu từ E1 đến E52 (tăng thêm 14 ô đất);

- Lô DC-F có diện tích 12.969 m2 (diện tích điều chỉnh số liệu cũ giảm 93,5 m2) được bố trí thành 35 ô đất có kí hiệu từ F1 đến F35 (giảm đi 08 ô đất).

b. Đất mặt nước: Giảm bớt 429,5 m2 xuống còn 6.300,5 m2 (tại lô MN-02, trừ vào phần sai số đất ở)

5.3. Các nội dung khác giữ nguyên theo QHCT TL1/500 đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt tại quyết định số 3966/QĐ-UBND ngày 13/11/2009.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch & ĐT, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp &PTNT, Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo, Chủ tịch UBND xã Đạo Trù và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quang Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1767/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1767/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2013
Ngày hiệu lực10/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1767/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1767/QĐ-UBND 2013 điều chỉnh cục bộ quy hoạch tỷ khu tái định cư Đồng Mỏ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1767/QĐ-UBND 2013 điều chỉnh cục bộ quy hoạch tỷ khu tái định cư Đồng Mỏ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1767/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýĐặng Quang Hồng
        Ngày ban hành10/07/2013
        Ngày hiệu lực10/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1767/QĐ-UBND 2013 điều chỉnh cục bộ quy hoạch tỷ khu tái định cư Đồng Mỏ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1767/QĐ-UBND 2013 điều chỉnh cục bộ quy hoạch tỷ khu tái định cư Đồng Mỏ

            • 10/07/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/07/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực