Quyết định 1771/QĐ-BKHCN

Quyết định 1771/QĐ-BKHCN năm 2012 thay đổi thành viên Ban Điều hành Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020" do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1771/QĐ-BKHCN năm 2012 thay đổi thành viên Ban Điều hành Chương trình


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1771/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THAY ĐỔI, BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA "NÂNG CAO NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020"

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020";

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi, bổ sung thành viên Ban Điều hành Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020" (sau đây viết tắt là Ban Điều hành) được thành lập theo Quyết định số 2187/QĐ-BKHCN ngày 15/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trong Danh sách kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 2187/QĐ-BKHCN ngày 15/10/2010 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, các thành viên Ban Điều hành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TTg và các Phó TTg Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan;
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các thành viên Ban Điều hành;
- Lưu: VT, TĐC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quân

 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH
(Kèm theo Quyết định số 1771/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

CHỨC DANH TRONG BAN ĐIỀU HÀNH

1

Nguyễn Quân

Bộ trưởng

Bộ Khoa học và Công nghệ

Trưởng ban

2

Trần Việt Thanh

Thứ trưởng

Bộ Khoa học và Công nghệ

Phó Trưởng ban

3

Ngô Quý Việt

Tổng Cục trưởng

Tổng cục Tiêu chuẩn và Đo lường Chất lượng

Phó Trưởng ban

4

Đào Đình Tân

Vụ trưởng

Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thành viên

5

Nguyễn Trường Giang

Phó Vụ trưởng

Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp

Bộ Tài chính

Thành viên

6

Nguyễn Đình Hiệp

Vụ trưởng

Vụ Khoa học và Công nghệ

Bộ Công Thương

Thành viên

7

Lê Văn Bầm

Quyền Vụ trưởng

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thành viên

8

Lê Xuân Công

Vụ trưởng

Vụ Khoa học và Công nghệ

Bộ Thông tin và Truyền thông

Thành viên

9

Trần Đình Thái

Phó Vụ trưởng

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Bộ Xây dựng

Thành viên

10

Nguyễn Văn Ích

Phó Vụ trưởng

Vụ Khoa học, Công nghệ

Bộ Giao thông vận tải

Thành viên

11

Trần Thị Oanh

Phó Vụ trưởng

Vụ Khoa học và Đào tạo

Bộ Y tế

Thành viên

12

Nguyễn Ngọc Song

Phó Vụ trưởng

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Bộ Khoa học và Công nghệ

Thành viên

13

Nguyễn Đình Hậu

Phó Vụ trưởng

Vụ Khoa học, Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật

Bộ Khoa học và Công nghệ

Thành viên

14

Tạ Việt Dũng

Cục trưởng

Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ

Thành viên

15

Phó Đức Sơn

Viện trưởng

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Thành viên

16

Nguyễn Anh Tuấn

Giám đốc

Trung tâm Năng suất Việt Nam

Thành viên

17

Trần Đức Thắng

Phó Vụ trưởng

Vụ Kế hoạch Tài chính

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Thành viên

Thư ký

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1771/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1771/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2012
Ngày hiệu lực31/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1771/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 1771/QĐ-BKHCN năm 2012 thay đổi thành viên Ban Điều hành Chương trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1771/QĐ-BKHCN năm 2012 thay đổi thành viên Ban Điều hành Chương trình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1771/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýNguyễn Quân
        Ngày ban hành31/07/2012
        Ngày hiệu lực31/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1771/QĐ-BKHCN năm 2012 thay đổi thành viên Ban Điều hành Chương trình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1771/QĐ-BKHCN năm 2012 thay đổi thành viên Ban Điều hành Chương trình

            • 31/07/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/07/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực