Quyết định 1772/QĐ-UBND

Quyết định 1772/QĐ-UBND năm 2010 bổ sung kinh phí phục vụ Đại hội Đảng do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1772/QĐ-UBND bổ sung kinh phí phục vụ Đại hội Đảng Bắc Ninh 2010


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1772/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG KINH PHÍ PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐẢNG

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16.12.2002;

Căn cứ Quyết định số 170/2009/QĐ-UBND ngày 10.12.2009 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010;

Xét đề nghị của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2010: 1.238.592.000 đồng (Một tỷ, hai trăm ba mươi tám triệu, năm trăm chín mươi hai nghìn đồng) cho các cơ quan, đơn vị để phục vụ Đại hội Đảng.

1. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch: 712.000.000 đồng.

2. Sở Y tế: 86.592.000 đồng.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình: 140.000.000 đồng.

4. Công an tỉnh: 80.000.000 đồng.

5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 80.000.000 đồng.

6. Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc: 140.000.000 đồng.

Điều 2. Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị được bổ sung kinh phí quản lý việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, thanh, quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Tài chính; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị được bổ sung kinh phí căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Lương Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1772/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1772/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2010
Ngày hiệu lực14/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1772/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1772/QĐ-UBND bổ sung kinh phí phục vụ Đại hội Đảng Bắc Ninh 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1772/QĐ-UBND bổ sung kinh phí phục vụ Đại hội Đảng Bắc Ninh 2010
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1772/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Lương Thành
        Ngày ban hành14/12/2010
        Ngày hiệu lực14/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1772/QĐ-UBND bổ sung kinh phí phục vụ Đại hội Đảng Bắc Ninh 2010

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1772/QĐ-UBND bổ sung kinh phí phục vụ Đại hội Đảng Bắc Ninh 2010

            • 14/12/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/12/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực