Quyết định 1775/QĐ-BGTVT

Quyết định 1775/QĐ-BGTVT năm 2010 Chuyển Công ty Hoa tiêu khu vực I thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1775/QĐ-BGTVT Chuyển Công ty Hoa tiêu khu vực I


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1775/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂN CÔNG TY HOA TIÊU KHU VỰC I THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;
Căn cứ Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 29/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch điều chỉnh tiến độ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Công văn số 8153/BTC-TCDN ngày 23/6/2010 của Bộ Tài chính về việc tham gia ý kiến về vốn điều lệ, nguồn bổ sung vốn điều lệ cho các công ty hoa tiêu hàng hải;
Xét đề nghị của Cục Hàng hải Việt Nam tại Tờ trình số 1057/TTr-CHHVN ngày 21/5/2010; Phương án chuyển Công ty Hoa tiêu khu vực IV thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và Biên bản thẩm định của Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Giao thông vận tải lập ngày 11/6/2010;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chuyển Công ty Hoa tiêu khu vực I (có trụ sở chính tại: số 8 Đường Trương Đình Hợi, Phường 18, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh; tài khoản số: 0071000009768 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh) thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên với những nội dung chính sau:

1. Tên gọi, trụ sở chính:

- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực I

- Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực I

- Tên giao dịch bằng tiếng Anh: THE FIRST ZONE MARITIME PILOTAGE SINGLE-MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY

- Tên viết tắt bằng tiếng Anh: PILOTCO - I

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Đường Trương Đình Hợi, Phường 18, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Vốn điều lệ: 170.220.703.425 đồng (một trăm bảy mươi tỷ, hai trăm hai mười triệu, bảy trăm lẻ ba nghìn, bốn trăm hai mươi lăm đồng).

Chênh lệch giữa vốn chủ sở hữu hiện có tại Công ty Hoa tiêu khu vực I thời điểm 31/12/2009 (mã số 410 bảng cân đối kế toán) với số vốn điều lệ nêu trên là 36.000.000.000 đồng sẽ điều chuyển cho Công ty Hoa tiêu khu vực IV: 5.000.000.000 đồng; Công ty Hoa tiêu khu vực VI: 3.000.000.000 đồng; Công ty Hoa tiêu khu vực VII: 15.000.000.000 đồng; Công ty Hoa tiêu khu vực VIII: 13.000.000.000 đồng.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực I do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; có tư cách pháp nhân, con dấu, biểu tượng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh chính:

1. Cung cấp dịch vụ dẫn tàu ra vào cảng trong vùng hoa tiêu hàng hải hoặc tuyến dẫn tàu được giao;

2. Kinh doanh dịch vụ khách sạn và du lịch,

3. Kinh doanh bất động sản, cho thuê phương tiện và tài sản;

4. Kinh doanh dịch vụ tàu lai;

5. Huấn luyện hoa tiêu. Cho thuê hoa tiêu, thuyền viên;

6. Đại lý tàu biển và dịch vụ hàng hải;

Điều 3. Tổ chức và hoạt động:

1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty gồm: Chủ tịch Công ty, Giám đốc và Kiểm soát viên.

2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4. Tổ chức được Nhà nước phân công, phân cấp là chủ sở hữu: Bộ Giao thông vận tải.

Địa chỉ: Số 80 Phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Chủ sở hữu thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực I theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực I có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản của Công ty Hoa tiêu khu vực I do chủ sở hữu nhà nước giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh; kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ, lao động và lợi ích hợp pháp của Công ty Hoa tiêu khu vực I.

Giám đốc Công ty Hoa tiêu khu vực I có trách nhiệm thực hiện quyết định chuyển đổi đã được phê duyệt; lập báo cáo tài chính tại thời điểm chuyển đổi trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt; thực hiện đăng ký kinh doanh và bàn giao doanh nghiệp theo đúng quy định; điều hành mọi hoạt động của Công ty ổn định đến khi chính thức bàn giao sang Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực I.

Điều 6. Chủ tịch và Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực I có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trưởng ban Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Giao thông vận tải, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Vụ trưởng các Vụ, Giám đốc Công ty Hoa tiêu khu vực I , Chủ tịch và Giám dốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa tiêu hàng hải khu vực I Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1775/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1775/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2010
Ngày hiệu lực25/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1775/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 1775/QĐ-BGTVT Chuyển Công ty Hoa tiêu khu vực I


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1775/QĐ-BGTVT Chuyển Công ty Hoa tiêu khu vực I
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1775/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýHồ Nghĩa Dũng
        Ngày ban hành25/06/2010
        Ngày hiệu lực25/06/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1775/QĐ-BGTVT Chuyển Công ty Hoa tiêu khu vực I

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1775/QĐ-BGTVT Chuyển Công ty Hoa tiêu khu vực I

           • 25/06/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/06/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực