Quyết định 1777/QĐ-TTg

Quyết định 1777/QĐ-TTg năm 2008 về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ Đông Á do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1777/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Công nghệ Đông Á


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1777/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 576/TTr-BGDĐT ngày 12 tháng 11 năm 2008 về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ Đông Á,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép thành lập Trường Đại học Công nghệ Đông Á tại tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Trường Đại học Công nghệ Đông Á là cơ sở giáo dục đại học có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 3. Trường Đại học Công nghệ Đông Á hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 14/2005/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- BQL KKTCKQT Bờ Y;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ban sáng lập Trường Đại học Công nghệ Đông Á;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1777/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1777/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2008
Ngày hiệu lực09/12/2008
Ngày công báo24/12/2008
Số công báoTừ số 693 đến số 694
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1777/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1777/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Công nghệ Đông Á


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1777/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Công nghệ Đông Á
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1777/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Thiện Nhân
        Ngày ban hành09/12/2008
        Ngày hiệu lực09/12/2008
        Ngày công báo24/12/2008
        Số công báoTừ số 693 đến số 694
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1777/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Công nghệ Đông Á

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1777/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Công nghệ Đông Á

           • 09/12/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/12/2008

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/12/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực