Quyết định 1778/QĐ-TTg

Quyết định 1778/QĐ-TTg năm 2008 phê duyệt Đề án chuyển Công ty Xăng dầu quân đội thành Tổng công ty Xăng dầu quân đội, hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1778/QĐ-TTg phê duyệt Đề án chuyển Công ty Xăng dầu quân đội thành Tổng công ty Xăng dầu quân đội


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1778/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CHUYỂN CÔNG TY XĂNG DẦU QUÂN ĐỘI THÀNH TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU QUÂN ĐỘI HOẠT ĐỘNG THEO HÌNH THỨC CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 180/2004/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 111/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty nhà nước theo hình thức công ty mẹ - công ty con hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng giai đoạn 2008 - 2010;
Xét đề nghị của các Bộ: Quốc phòng, Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Đề án chuyển Công ty Xăng dầu quân đội thành Tổng công ty Xăng dầu quân đội, hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con, với nội dung chính như sau:

1. Công ty mẹ - Tổng công ty Xăng dầu quân đội: là doanh nghiệp quốc phòng, an ninh thuộc Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng, được hình thành trên cơ sở tổ chức lại khối cơ quan Công ty Xăng dầu quân đội và các đơn vị hạch toán phụ thuộc. Công ty mẹ trực tiếp sản xuất, kinh doanh và đầu tư vốn vào các công ty con, công ty liên kết, công ty liên doanh theo Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty do Bộ Quốc phòng phê duyệt.

- Tên gọi Công ty mẹ: Tổng công ty Xăng dầu quân đội;

- Tên giao dịch quốc tế: MILITARY PETROLEUM CORPORATION;

- Tên viết tắt: MIPE.CORP;

- Trụ sở chính: số 125 đường Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội;

- Vốn điều lệ: Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xác định và phê duyệt vốn điều lệ của Tổng công ty Xăng dầu quân đội theo đúng quy định hiện hành.

2. Bộ máy quản lý gồm: Tổng Giám đốc; các Phó Tổng Giám đốc; các Giám đốc điều hành; Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc.

3. Các ngành, nghề kinh doanh chính:

Xuất, nhập khẩu; kinh doanh bán buôn, bán lẻ xăng, dầu, mỡ, khí gas hóa lỏng; các loại khí tài xăng dầu, phụ tùng, thiết bị phục vụ quốc phòng và kinh tế. Sản xuất, lắp dựng các công trình: nhà kho, trạm xăng dầu; thi công giao thông vận tải và các hạng mục phụ trợ kèm theo kết cấu thép để sản xuất chế biến xăng dầu, khí gas hóa lỏng, xi măng, bê tông, chế biến than, chế biến thực phẩm, điện lực… Cải tạo lắp ráp, sửa chữa cột tra nhiên liệu và thiết bị đo lường các sản phẩm khí tài xăng dầu khác… Chế tạo các loại bồn, bể, phuy, can… chứa xăng dầu, bình, bồn áp lực. Kinh doanh vận tải xăng dầu và hàng hóa phục vụ quốc phòng và kinh tế. Chế tạo các loại xi téc, vận chuyển chất lỏng có dung tích đến 50 m3 lắp đặt trên các phương tiện cơ giới đường bộ, đường sắt theo thiết kế. Kiểm định dung tích các loại xe xi téc, bồn chứa nhiên liệu và các thiết bị bồn, bình áp lực. Sản xuất sửa chữa các loại doanh cụ, doanh trại bằng sắt (giường, tủ, cửa khung nhà bạt… ). Sửa chữa và cung cấp phụ tùng thay thế cho các phương tiện giao thông vận tải đường bộ. Kinh doanh cho thuê văn phòng, bãi đỗ xe. Kinh doanh bán buôn, bán lẻ hàng tiêu dùng; vật tư, vật liệu xây dựng. Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ và các dịch vụ ăn uống, nhà hàng. Kinh doanh các ngành, nghề khác mà pháp luật quy định.

4. Các đơn vị hạch toán phụ thuộc:

- Công ty Xăng dầu quân đội Khu vực 1;

- Công ty Xăng dầu quân đội Khu vực 2;

- Công ty Xăng dầu quân đội Khu vực 3;

- Công ty Xăng dầu quân đội Khu vực 4;

- Công ty Vận tải - Xăng dầu 65.3;

- Chi nhánh khu vực Tây Nam Bộ;

- Trung tâm Đào tạo nghề và Giới thiệu việc làm;

- Các Tổng kho và Kho xăng dầu.

5. Các công ty con:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 165;

- Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu đường biển;

- Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp số 1;

- Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp số 2;

- Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp số 3;

- Công ty cổ phần Kinh doanh bất động sản;

- Công ty cổ phần Sản xuất - Chế biến xăng, dầu, mỡ, gas;

- Công ty cổ phần 22;

- Công ty cổ phần Dược và Trang thiết bị y tế (sau khi hoàn thành cổ phần hóa).

6. Các công ty liên kết:

- Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp số 4;

- Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp số 5;

- Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp số 6;

Điều 2. Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm ra quyết định chuyển Công ty Xăng dầu quân đội thành Tổng công ty Xăng dầu quân đội, hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con; phê duyệt Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty; bổ nhiệm Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, các Giám đốc điều hành và Kế toán trưởng theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế về công tác cán bộ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Công ty Xăng dầu quân đội, Tổng giám đốc Tổng công ty Xăng dầu quân đội và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Chỉ đạo ĐM & PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, NC, TKBT, TTĐT;
- Lưu: VT, ĐMDN (6b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1778/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1778/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2008
Ngày hiệu lực09/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1778/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1778/QĐ-TTg phê duyệt Đề án chuyển Công ty Xăng dầu quân đội thành Tổng công ty Xăng dầu quân đội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1778/QĐ-TTg phê duyệt Đề án chuyển Công ty Xăng dầu quân đội thành Tổng công ty Xăng dầu quân đội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1778/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành09/12/2008
        Ngày hiệu lực09/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1778/QĐ-TTg phê duyệt Đề án chuyển Công ty Xăng dầu quân đội thành Tổng công ty Xăng dầu quân đội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1778/QĐ-TTg phê duyệt Đề án chuyển Công ty Xăng dầu quân đội thành Tổng công ty Xăng dầu quân đội

            • 09/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/12/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực