Quyết định 1779/QĐ-TTg

Quyết định 1779/QĐ-TTg năm 2008 về việc phê duyệt Đề án chuyển Công ty 28 thành Tổng công ty 28, hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1779/QĐ-TTg phê duyệt Đề án chuyển Công ty 28 thành Tổng công ty 28, hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1779/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CHUYỂN CÔNG TY 28 THÀNH TỔNG CÔNG TY 28 HOẠT ĐỘNG THEO HÌNH THỨC CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 180/2004/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 111/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty nhà nước theo hình thức công ty mẹ - công ty con hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng giai đoạn 2008 - 2010;
Xét đề nghị của các Bộ: Quốc phòng, Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Đề án chuyển Công ty 28 thành Tổng công ty 28, hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con, với nội dung chính như sau:

1. Công ty mẹ - Tổng công ty 28: là doanh nghiệp quốc phòng, an ninh thuộc Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng, được hình thành trên cơ sở tổ chức lại khối cơ quan Công ty 28 và các đơn vị hạch toán phụ thuộc. Công ty mẹ trực tiếp sản xuất, kinh doanh và đầu tư vốn vào các công ty con, công ty liên kết, công ty liên doanh theo Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty do Bộ Quốc phòng phê duyệt.

- Tên gọi đầy đủ: TỔNG CÔNG TY 28;

- Tên giao dịch quốc tế: 28.CORPORATION;

- Tên viết tắt: AGTEX.CORP;

- Địa chỉ trụ sở chính: số 03 Nguyễn Oanh, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh;

- Vốn điều lệ: Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xác định và phê duyệt vốn điều lệ của Tổng công ty 28 theo đúng quy định hiện hành.

2. Bộ máy quản lý gồm: Tổng Giám đốc; các Phó Tổng Giám đốc; các Giám đốc điều hành; Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc.

3. Các ngành, nghề kinh doanh chính:

Sản xuất, kinh doanh hàng may mặc, sản phẩm ngành dệt, da giày, đồ gỗ, cơ khí, dân dụng; kinh doanh vật tư, thiết bị, phụ tùng, nguyên liệu, hóa chất phục vụ ngành dệt, nhuộm, ngành may, da giày, đồ gỗ, cơ khí, quân dụng; xuất, nhập khẩu trực tiếp các sản phẩm ngành dệt may, da giày, đồ gỗ, cơ khí, quân dụng, dược phẩm và trang thiết bị y tế; xuất, nhập khẩu, đại lý bán buôn, bán lẻ xăng dầu; đầu tư phát triển các công trình hạ tầng công nghiệp, dân dụng; kinh doanh nhà, hạ tầng khu đô thị mới; đầu tư kinh doanh công trình hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, môi giới bất động sản; dịch vụ nhà đất; cho thuê kho xưởng, bãi đậu xe, văn phòng làm việc; sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai; kinh doanh những ngành, nghề mà pháp luật quy định.

4. Các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc:

- Xí nghiệp Dệt;

- Xí nghiệp Sợi;

- Xí nghiệp Nhuộm;

- Xí nghiệp Cơ điện;

- Xí nghiệp Thương mại và Dịch vụ;

- Công ty May 28.6;

- Xí nghiệp Quản lý khu công nghiệp Agtex Long Bình;

- Chi nhánh Hà Nội;

- Chi nhánh Cần thơ

5. Các công ty con:

- Công ty cổ phần 28.1;

- Công ty cổ phần 28 Hưng Phú;

- Công ty cổ phần 28 Quảng Ngãi;

- Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng;

- Công ty cổ phần X 20;

- Công ty cổ phần 26;

- Công ty cổ phần 32.

6. Các công ty liên kết:

- Công ty cổ phần Bình Phú;

- Công ty cổ phần Đầu tư VINATEX;

- Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển AGTEX - 3D;

- Công ty cổ phần Đông Đô;

- Công ty cổ phần Đào tạo dệt may Quốc tế (IGIC);

- Công ty cổ phần Đào tạo nguồn nhân lực miền Trung;

- Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội;

- Công ty liên doanh KEPPELLAND - AGTEX.

Điều 2. Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm ra quyết định chuyển Công ty 28 thành Tổng công ty 28, hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con; phê duyệt Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty; bổ nhiệm Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, các Giám đốc điều hành và Kế toán trưởng theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế về công tác cán bộ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tổng giám đốc Công ty 28, Tổng giám đốc Tổng công ty 28 và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Chỉ đạo ĐM & PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, NC, TKBT, TTĐT;
- Lưu: VT, ĐMDN (6b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1779/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1779/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2008
Ngày hiệu lực09/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1779/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1779/QĐ-TTg phê duyệt Đề án chuyển Công ty 28 thành Tổng công ty 28, hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1779/QĐ-TTg phê duyệt Đề án chuyển Công ty 28 thành Tổng công ty 28, hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1779/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành09/12/2008
        Ngày hiệu lực09/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1779/QĐ-TTg phê duyệt Đề án chuyển Công ty 28 thành Tổng công ty 28, hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1779/QĐ-TTg phê duyệt Đề án chuyển Công ty 28 thành Tổng công ty 28, hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con

            • 09/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/12/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực