Quyết định 178/2002/QĐ-TTg

Quyết định 178/2002/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm cải cách thủ tục hành chính tại các cảng biển thuộc khu vực các tỉnh, thành phố : Bà Rịa - Vũng Tàu,Quảng Ninh, Đà Nẵng và Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 178/2002/QĐ-TTg thí điểm cải cách thủ tục hành chính tại cảng biển khu vực tỉnh,Bà Rịa - Vũng tàu,Quảng Ninh, Đà Nẵng và Hải Phòng đã được thay thế bởi Nghị định 160/2003/NĐ-CP quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển khu vực hàng hải của Việt Nam và được áp dụng kể từ ngày 06/01/2004.

Nội dung toàn văn Quyết định 178/2002/QĐ-TTg thí điểm cải cách thủ tục hành chính tại cảng biển khu vực tỉnh,Bà Rịa - Vũng tàu,Quảng Ninh, Đà Nẵng và Hải Phòng


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 178/2002/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CÁC CẢNG BIỂN THUỘC KHU VỰC CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ : BÀ RỊA - VŨNG TÀU,QUẢNG NINH, ĐÀ NẴNG VÀ HẢI PHÒNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 12 tháng 7 năm 1990;
Căn cứ Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2010;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (tờ trình số 4301/TTr-BGTVT ngày 14 tháng 11 năm 2002),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thực hiện thí điểm cải cách thủ tục hành chính đối với tàu thuyền, trừ tàu quân sự và tàu biển chạy bằng năng lượng nguyên tử của nước ngoài, tàu của lực lượng vũ trang Việt Nam phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng và các loại tàu công vụ nhà nước khác ra, vào tại các cảng biển thuộc khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Quảng Ninh, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hải Phòng. Nội dung thực hiện thí điểm theo Quyết định số 55/2002/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm cải cách thủ tục hành chính tại các cảng biển khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2.

1. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh : Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Ninh, Chủ tịch ủy ban nhân dân các thành phố: Đà Nẵng, Hải Phòng và Thủ trưởng các Bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện tốt nội dung thí điểm theo Quyết định số 55/2002/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ tại các cảng biển thuộc khu vực các tỉnh, thành phố nêu trên.

2. Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm cải cách thủ tục hành chính, được thành lập theo Quyết định số 55/2002/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ đồng thời là Ban Chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính ở cảng biển tại các khu vực quy định tại Điều 1 Quyết định này; có bổ sung các thành viên mới là Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Giám đốc các Cảng vụ Vũng Tàu, Quảng Ninh, Đà Nẵng và Hải Phòng để tham gia chỉ đạo thực hiện thí điểm tại từng khu vực.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 178/2002/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu178/2002/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2002
Ngày hiệu lực28/12/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/01/2004
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 178/2002/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 178/2002/QĐ-TTg thí điểm cải cách thủ tục hành chính tại cảng biển khu vực tỉnh,Bà Rịa - Vũng tàu,Quảng Ninh, Đà Nẵng và Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 178/2002/QĐ-TTg thí điểm cải cách thủ tục hành chính tại cảng biển khu vực tỉnh,Bà Rịa - Vũng tàu,Quảng Ninh, Đà Nẵng và Hải Phòng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu178/2002/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành13/12/2002
        Ngày hiệu lực28/12/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/01/2004
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 178/2002/QĐ-TTg thí điểm cải cách thủ tục hành chính tại cảng biển khu vực tỉnh,Bà Rịa - Vũng tàu,Quảng Ninh, Đà Nẵng và Hải Phòng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 178/2002/QĐ-TTg thí điểm cải cách thủ tục hành chính tại cảng biển khu vực tỉnh,Bà Rịa - Vũng tàu,Quảng Ninh, Đà Nẵng và Hải Phòng