Quyết định 178/2004/QĐ-UB

Quyết định 178/2004/QĐ-UB về tổ chức thu, nộp phí giao thông trên đường Huỳnh Tấn Phát do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 178/2004/QĐ-UB tổ chức thu, nộp phí giao thông đường Huỳnh Tấn Phát đã được thay thế bởi Quyết định 31/2006/QĐ-UBND chấm dứt tổ chức thu, nộp phí giao thông đường Huỳnh Tấn Phát và được áp dụng kể từ ngày 01/03/2006.

Nội dung toàn văn Quyết định 178/2004/QĐ-UB tổ chức thu, nộp phí giao thông đường Huỳnh Tấn Phát


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

SỐ: 178/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ TỔ CHỨC THU, NỘP PHÍ GIAO THÔNG TRÊN ĐƯỜNG HUỲNH TẤN PHÁT.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí ; Thông tư số 109/2002/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2002 của Bộ Tài chính quy định thu phí đối với tất cả các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ ;
Căn cứ Nghị quyết số 48/2004/NQ-HĐ ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp lần thứ lần thứ 14 khóa VI từ ngày 06 đến ngày 09 tháng 01 năm 2004 ;
Xét đề nghị của Sở Giao thông Công chánh (Công văn số 1366/GT-GT ngày 20 tháng 7 năm 2004) ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay quy định về tổ chức thu, nộp phí giao thông trên đường Huỳnh Tấn Phát với những nội dung chính sau đây :

1. Mục đích thu phí :

Tạo nguồn thu hoàn vốn đầu tư dự án Cải tạo nâng cấp Liên tỉnh lộ 15 giai đoạn 2 (nay là đường Huỳnh Tấn Phát), trong đó tổng chi phí đầu tư công trình phải khấu trừ chi phí xử lý sai phạm về cao trình mặt đường hoàn công.

2. Cơ quan tổ chức thu phí :

Công ty Phát triển đô thị và khu công nghiệp (URBIZ) thuộc Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp-Bộ Xây dựng.

3. Tên trạm thu phí :

Trạm thu phí đường Huỳnh Tấn Phát.

4. Địa điểm thu :

Bố trí 02 trạm thu chính và 08 điểm thu phụ trên tuyến đường dự án :

- Trạm thu chính số 1 trên đường Huỳnh Tấn Phát, trước điểm giao với đường Lưu Trọng Lư.

- Trạm thu chính số 2 trên đường Huỳnh Tấn Phát, trước điểm giao với đường Nguyễn Thị Thập.

- Các điểm thu phụ :

+ Điểm số 1 tại đường Hoàng Diệu, quận 4.

+ Điểm số 2 trên tiểu đảo tại giao lộ đường Tôn Thất Thuyết và đường Nguyễn Tất Thành, quận 4.

+ Điểm số 3 trên đường Bến Nghé đi vào cụm cảng Bến Nghé, cảng VICT ..., quận 7.

+ Điểm số 4 trên đường Lưu Trọng Lư, quận 7.

+ Điểm số 5 tại cổng dành cho xe tải, xe container vào khu chế xuất Tân Thuận, cách đường Huỳnh Tấn Phát 100m.

+ Điểm số 6 trên đường Nguyễn Thị Thập, gần điểm giao với đường Huỳnh Tấn Phát.

+ Điểm số 7 trên đường Phạm Văn Lầu, gần điểm giao với đường Huỳnh Tấn Phát.

+ Điểm số 8 trên đường Nguyễn Bình, gần điểm giao với đường Huỳnh Tấn Phát.

5. Mức thu phí giao thông :

Thực hiện bằng mức thu hiện hành tại các Trạm thu phí trên địa bàn thành phố. Cụ thể như sau :

Loại xe

 

Mức thu

(đồng/lượt)

- Xe lam 03 bánh, xe taxi

- Xe tải dưới 02 tấn, xe buýt, xe du lịch

- Xe tải từ 02 đến dưới 04 tấn, xe ô tô từ 12 đến 30 chỗ ngồi

- Xe tải từ 04 đến 15 tấn, xe ô tô từ 31 đến 50 chỗ ngồi

- Xe tải trên 15 tấn, xe ô tô trên 50 chỗ ngồi

- Xe container 20Ft

- Xe container 40Ft

 

 5.000

10.000

15.000

20.000

30.000

20.000

30.000

6. Các đối tượng được miễn thu phí :

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 109/2002/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2002 của Bộ Tài chính. Cụ thể như sau :

Thu phí đối với tất cả các loại phương tiện giao thông cơ giới và xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ, chỉ miễn thu phí đối với những trường hợp sau đây :

- Xe cứu thương, bao gồm cả các loại xe khác chở người bị tai nạn đến nơi cấp cứu.

- Xe cứu hỏa.

- Xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp gồm máy cày, máy bừa, máy xới, máy làm cỏ, máy tuốt lúa.

- Xe hộ đê, xe làm nhiệm vụ khẩn cấp về chống lụt bão.

- Xe chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh gồm xe tăng, xe bọc thép, xe kéo pháo, xe chở lực lượng vũ trang đang hành quân.

- Xe chuyên dùng phục vụ quốc phòng còn bao gồm các phương tiện cơ giới đường bộ mang biển số nền màu đỏ, chữ và số màu trằng dập chìm có gắn các thiết bị chuyên dùng cho quốc phòng (không phải là xe vận tải thùng rỗng) như công trình xa, cẩu nâng, xi-téc, tổ máy phát điện … Riêng xe chở lực lượng vũ trang hành quân được hiểu là các xe ôtô ca chở khách, xe ôtô tải có mui che và được lắp đặt ghế ngồi trong thùng xe mang biển số màu đỏ (không phân biệt có chở quân hay không chở quân).

- Đoàn xe đưa tang.

- Đoàn xe có xe hộ tống, dẫn đường.

Tạm thời chưa thu phí đối với xe gắn máy 02 bánh.

7. Thời gian bắt đầu thu phí :

Từ 0 giờ 00 ngày 10 tháng 8 năm 2004.

Điều 2. Cơ quan tổ chức thu phí có trách nhiệm :

- Triển khai thu đúng theo quy định tại Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ và Thông tư số 109/2002/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2002 của Bộ Tài chính.

- Tổ chức hướng dẫn, bảo đảm an toàn giao thông bình thường trong quá trình thu phí.

Điều 3. Quyết định này được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 4. Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông Công chánh, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Công an thành phố, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Ủy ban nhân dân quận 4, Ủy ban nhân dân quận 7 và Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè hướng dẫn hỗ trợ cho Công ty Phát triển đô thị và khu công nghiệp triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ thu nộp phí, tránh thất thu.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các sở-ban-ngành thành phố, Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5, Giám đốc Công ty Phát triển đô thị và khu công nghiệp và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

Nơi nhận :
- Như điều 5
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND. TP
- TTUB : CT, các PCT
- VPHĐ-UB : CPVP
- Các cơ quan Báo đài.
- Các Tổ NCTH
- Lưu (ĐT/Thg)
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Nguyễn Văn Đua

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 178/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu178/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2004
Ngày hiệu lực10/08/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/03/2006
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 178/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 178/2004/QĐ-UB tổ chức thu, nộp phí giao thông đường Huỳnh Tấn Phát


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 178/2004/QĐ-UB tổ chức thu, nộp phí giao thông đường Huỳnh Tấn Phát
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu178/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Đua
        Ngày ban hành20/07/2004
        Ngày hiệu lực10/08/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/03/2006
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 178/2004/QĐ-UB tổ chức thu, nộp phí giao thông đường Huỳnh Tấn Phát

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 178/2004/QĐ-UB tổ chức thu, nộp phí giao thông đường Huỳnh Tấn Phát