Quyết định 178-CP

Quyết định 178-CP năm 1977 về việc hợp nhất và điều chỉnh địa giới một số huyện thuộc tỉnh Vĩnh Phú do Hội đồng Chính phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Số: 178-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỢP NHẤT VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ HUYỆN THUỘC TỈNH VĨNH PHÚ

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ban tổ chức của Chính phủ và của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phú,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phê chuẩn việc hợp nhất và điều chỉnh địa giới một số huyện thuộc tỉnh Vĩnh Phú như sau:

1. Hợp nhất huyện Đa Phúc, huyện Kim Anh, thị trấn (thuộc tỉnh) Xuân Hòa thành một huyện lấy tên là huyện Sóc Sơn;

2. Hợp nhất huyện Bình Xuyên và huyện Yên Lãng thành một huyện lấy tên là huyện Mê Linh và sáp nhập 4 xã của huyện Yên Lạc: Văn Tiến, Nguyệt Đức, Minh Tân và Bình Định, 2 xã của huyện Kim Anh: Quang Minh và Kim Hoa vào huyện Mê Linh;

3. Hợp nhất huyện Vĩnh Tường và huyện Yên Lạc thành một huyện lấy tên là huyện Vĩnh Lạc;

4. Hợp nhất huyện Lập Thạch và huyện Tam Dương thành một huyện lấy tên là huyện Tam Đảo;

5. Hợp nhất huyện Tam Nông và huyện Thanh Thủy thành một huyện lấy tên là huyện Tam Thanh;

6. Hợp nhất huyện Yên Lập và huyện Cẩm Khẻ thành một huyện lấy tên là huyện Sông Thao và sáp nhập 10 xã của huyện Hạ Hòa; Hiền Lương, Quán Khê, Lâm Lợi, Xuân Áng, Chuế Lưu, Võ Tranh, Bằng Giã, Động Lâm, Văn Lang và Minh Côi vào huyện Sông Thao;

7. Hợp nhất huyện Hạ Hòa, huyện Đoan Hùng và huyện Thanh Ba thành một huyện lấy tên là huyện Sông Lô và sáp nhập 7 xã của huyện Phù Ninh: Minh Phú, Tiên Phú, Trạm Thán, Chân Mộng, Vụ Quang, Liên Hoa và Phú Mỹ vào huyện Sông Lô;

8. Hợp nhất huyện Lâm Thao và huyện Phù Ninh thành một huyện lấy tên là huyện Phong Châu;

9. Sáp nhập xã Văn Phú, xã Phượng Lâu của huyện Phù Ninh, xã Thụy Vân của huyện Lâm Thao, thôn Lang Đài, thôn Mộ Chu Hạ của xã Bồ Sao (huyện Vĩnh Tường) vào thành phố Việt Trì;

10. Sáp nhập xã Định Trung, xã Khai Quang của huyện Tam Dương và thị trấn Tam Đảo vào thị xã Vĩnh Yên;

11. Sáp nhập xã Thanh Minh của huyện Thanh Ba vào thị xã Phú Thọ.

Điều 2. Ban tổ chức của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng

 

Thuộc tính văn bản 178-CP
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 178-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/07/1977
Ngày hiệu lực 20/07/1977
Ngày công báo 15/07/1977
Số công báo Số 12
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước

Lược đồ văn bản

Quyết định 178-CP hợp nhất điều chỉnh địa giới huyện thuộc tỉnh Vĩnh Phú


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 178-CP hợp nhất điều chỉnh địa giới huyện thuộc tỉnh Vĩnh Phú
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 178-CP
Cơ quan ban hành Hội đồng Chính phủ
Người ký Phạm Hùng
Ngày ban hành 05/07/1977
Ngày hiệu lực 20/07/1977
Ngày công báo 15/07/1977
Số công báo Số 12
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản hợp nhất

 • 05/07/1977

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 15/07/1977

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 20/07/1977

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực