Quyết định 1780/QĐ-UBND

Quyết định 1780/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tân Lộc thành phố Cần Thơ

Nội dung toàn văn Quyết định 1780/QĐ-UBND 2014 thành lập Trường Trung học cơ sở phổ thông Tân Lộc Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1780/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 01 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TÂN LỘC THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 310/TTr-SNV ngày 26 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tân Lộc thành phố Cần Thơ.

Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tân Lộc thành phố Cần Thơ thuộc hệ thống trường công lập, là đơn vị sự nghiệp được ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Trường có tư cách pháp nhân, được phép sử dụng con dấu và tài khoản riêng.

Điều 2. Tổ chức và hoạt động của Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tân Lộc thành phố Cần Thơ thực hiện theo Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Tâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1780/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1780/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/07/2014
Ngày hiệu lực01/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1780/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1780/QĐ-UBND 2014 thành lập Trường Trung học cơ sở phổ thông Tân Lộc Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1780/QĐ-UBND 2014 thành lập Trường Trung học cơ sở phổ thông Tân Lộc Cần Thơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1780/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýLê Văn Tâm
        Ngày ban hành01/07/2014
        Ngày hiệu lực01/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1780/QĐ-UBND 2014 thành lập Trường Trung học cơ sở phổ thông Tân Lộc Cần Thơ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1780/QĐ-UBND 2014 thành lập Trường Trung học cơ sở phổ thông Tân Lộc Cần Thơ

            • 01/07/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/07/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực