Quyết định 1782/QĐ-TTg

Quyết định 1782/QĐ-TTg năm 2008 về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Sơn La do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1782/QĐ-TTg phân loại đơn vị hành chính tỉnh Sơn La


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1782/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI TỈNH SƠN LA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 1 năm 2007 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tại tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 04 tháng 04 năm 2008 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại tờ trình số 3646/TTr-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tỉnh Sơn La là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
- VPCP: BTCN, các PCN;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV (5 bản).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1782/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1782/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2008
Ngày hiệu lực09/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1782/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1782/QĐ-TTg phân loại đơn vị hành chính tỉnh Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1782/QĐ-TTg phân loại đơn vị hành chính tỉnh Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1782/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành09/12/2008
        Ngày hiệu lực09/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1782/QĐ-TTg phân loại đơn vị hành chính tỉnh Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1782/QĐ-TTg phân loại đơn vị hành chính tỉnh Sơn La

            • 09/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/12/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực