Quyết định 1783/2000/QĐ.UB

Quyết định 1783/2000/QĐ.UB về phân công thụ lý, xác minh, kết luận và kiến nghị giải quyết khiếu nại của công dân, ở một số lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

Quyết định 1783/2000/QĐ-UB Phân công thụ lý giải quyết khiếu nại ủy ban An Giang đã được thay thế bởi Quyết định 538/QĐ-UBND năm 2014 rà soát văn bản quy phạm pháp luật An Giang và được áp dụng kể từ ngày 15/04/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 1783/2000/QĐ-UB Phân công thụ lý giải quyết khiếu nại ủy ban An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1783/2000/QĐ.UB

Long xuyên ngày 05 tháng 08 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÂN CÔNG THỤ LÝ, XÁC MINH, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA CÔNG DÂN, Ở MỘT SỐ LĨNH VỰC THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

- Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND (sưả đổi) được Quốc Hội thông qua ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Luật Khiếu nại Tố cáo ngày 02/12/1999;

- Căn cứ Nghị định 67/1999/NĐ-CP ngày 07/8/1999 của Chính Phủ hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại tố cáo;

- Để giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng trình tự, thẩm quyền pháp luật qui định.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay phân công thụ lý, xác minh, kết luận và kiến nghị giải quyết các khiếu nại của công dân đối với từng lỉnh vực cho các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh như sau :

1- Thanh tra tỉnh tiếp nhận thụ lý, xác minh, kết luận và kiến nghị giải quyết các trường hợp khiếu nại về nhà, hàng hóa quản lý, tịch thu ... trong thời kỳ cải tạo ; các khiếu nại về đền bù, giải toả, di dời gắn với việc thu hồi đất để xây dựng các công trình.

2- Sở Địa chính tiếp nhận thụ lý, xác minh, kết luận và kiến nghị giải quyết những khiếu nại về tranh chấp các loại đất nông nghiệp, đất ở, đất chuyên dùng ... không thuộc phạm vi tiếp nhận, thụ lý của Thanh tra tỉnh.

3- Sở Xây dựng có trách nhiệm thụ lý, xác minh, kết luận và kiến nghị giải quyết các khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại của UBND huyện, thị, thành phố đã giải quyết khiếu nại về xây dựng, về công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị. Ban hành các quyết định xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực xây dựng và giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền.

4- Phòng Tiếp Dân có trách nhiệm tiếp nhận tất cả các đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền cấp tỉnh do cá nhân gởi đến khiếu nại, tố cáo hoặc do các nơi chuyển đến. Tiến hành tổng hợp, phân loại và chuyển đến cơ quan hữu trách xử lý theo quy định của pháp luật.

5- Khi cần thiết xem xét các khiếu nại đối với quyết định của UBND tỉnh ban hành, tùy tính chất vụ việc, UBND tỉnh sẽ phân công cụ thể cho các cơ quan chuyên môn xem xét trình UBND tỉnh quyết định. Việc phân công sẽ được thực hiện bằng văn bản.

Điều 2 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các quy định trước đây có nội dung trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Chánh Văn Phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Địa Chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND các huyện , thị, thành phố trong tỉnh và thủ trưởng các ban ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Phòng NC +TD
Lưu

KT. CHỦ TỊCH UBND TỈNH AN GIANG
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đảm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1783/2000/QĐ.UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1783/2000/QĐ.UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/08/2000
Ngày hiệu lực05/08/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/04/2014
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1783/2000/QĐ.UB

Lược đồ Quyết định 1783/2000/QĐ-UB Phân công thụ lý giải quyết khiếu nại ủy ban An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1783/2000/QĐ-UB Phân công thụ lý giải quyết khiếu nại ủy ban An Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1783/2000/QĐ.UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýNguyễn Văn Đảm
        Ngày ban hành05/08/2000
        Ngày hiệu lực05/08/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/04/2014
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1783/2000/QĐ-UB Phân công thụ lý giải quyết khiếu nại ủy ban An Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1783/2000/QĐ-UB Phân công thụ lý giải quyết khiếu nại ủy ban An Giang