Quyết định 1783/QĐ-BYT

Quyết định 1783/QĐ-BYT năm 2019 phê duyệt logo cho sản phẩm sữa phục vụ chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1783/QĐ-BYT 2019 logo sữa phục vụ chương trình sữa học đường


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1783/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT LOGO CHO SẢN PHẨM SỮA PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH SỮA HỌC ĐƯỜNG CẢI THIỆN TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG GÓP PHẦN NÂNG CAO TẦM VÓC TRẺ EM MẪU GIÁO VÀ TIỂU HỌC ĐẾN NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy đnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 7091/QĐ-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành kế hoạch hoạt động triển khai thực hiện Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình sa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt logo cho sản phẩm sữa phục vụ chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tm vóc trẻ em mu giáo và tiểu học đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là chương trình sữa học đường) theo mẫu và kích thước được quy định tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Các sản phẩm sữa phục vụ chương trình sữa học đường phải được in mẫu logo trên mặt nhãn chính của sản phẩm theo đúng quy định tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm sữa phục vụ chương trình sữa học đường và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- BT. Nguy
n Thị Kim Tiến (để b/c);
- Lưu: VT, ATTP
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Quốc Cường

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 1783/QĐ-BYT ngày 13 tháng 5 năm 2019 Bộ Y tế)

1. Mẫu Logo: Hình kèm theo

2. Kích thước Logo:

- Chiều ngang: 1,4 cm

- Chiều dọc: 1 cm

Logo được thiết kế với hình ảnh trung tâm là cuốn vở mở và hai mầm cây đâm chồi nảy lộc cũng chính là hai em bé tuổi niên thiếu đang vươn mình trưởng thành. Hình ảnh chính này được đặt trong ngôi sao năm cánh cách điệu như một bông hoa nở vừa như là một hình người dang rộng cánh tay.

Chính nhờ chương trình Sa học đường (màu trắng sữa tràn ngập) mà các mầm non tương lai của đất nước, những mầm xanh của tuổi hng sẽ trưởng thành và trở thành những công dân tương lai khỏe mạnh cả về thể chất và trí lực, vươn cao Tầm vóc Việt, góp phần xây dựng đt nước giàu mạnh.

Logo sử dụng ba màu cánh sen, hồng và xanh lá non nổi bật, trẻ trung và đầy sức sống. Dòng chữ Sữa học đường sử dụng font chữ tròn đậm với các nét trắng phần nào gợi cảm giác long lanh của dòng sữa trắng. Tất cả nổi bật trong một hình bao bán tròn khác biệt, đy sức căng tràn của tuổi vị thành niên.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1783/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1783/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2019
Ngày hiệu lực13/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1783/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 1783/QĐ-BYT 2019 logo sữa phục vụ chương trình sữa học đường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1783/QĐ-BYT 2019 logo sữa phục vụ chương trình sữa học đường
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1783/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýTrương Quốc Cường
        Ngày ban hành13/05/2019
        Ngày hiệu lực13/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1783/QĐ-BYT 2019 logo sữa phục vụ chương trình sữa học đường

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1783/QĐ-BYT 2019 logo sữa phục vụ chương trình sữa học đường

            • 13/05/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/05/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực