Quyết định 1786/QĐ-UBND

Quyết định 1786/QĐ-UBND năm 2017 quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 1786/QĐ-UBND 2017 quy định lãi suất cho vay tối thiểu Quỹ Đầu tư Phát triển An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1786/QĐ-UBND

An Giang, ngày 12 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC LÃI SUẤT CHO VAY TỐI THIỂU CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Phát triển địa phương;

Căn cứ Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư Phát triển địa phương;

Căn cứ Thông tư số 28/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ Đầu tư Phát triển địa phương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh An Giang là 6,8%/năm. Mức lãi suất này được áp dụng trên số dư nợ của tổ chức, cá nhân vay tại Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh An Giang kể từ thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3284/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh An Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh An Giang và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1786/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1786/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/06/2017
Ngày hiệu lực12/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1786/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1786/QĐ-UBND 2017 quy định lãi suất cho vay tối thiểu Quỹ Đầu tư Phát triển An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1786/QĐ-UBND 2017 quy định lãi suất cho vay tối thiểu Quỹ Đầu tư Phát triển An Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1786/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýLê Văn Nưng
        Ngày ban hành12/06/2017
        Ngày hiệu lực12/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1786/QĐ-UBND 2017 quy định lãi suất cho vay tối thiểu Quỹ Đầu tư Phát triển An Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1786/QĐ-UBND 2017 quy định lãi suất cho vay tối thiểu Quỹ Đầu tư Phát triển An Giang

            • 12/06/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/06/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực