Quyết định 1786/QĐ-UBND

Quyết định 1786/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ Quyết định 07/2012/QĐ-UBND ngày 19/4/2012 và điểm 3 điều 1 Quyết định 26/2013/QĐ-UBND ngày 06/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định

Nội dung toàn văn Quyết định 1786/QĐ-UBND bãi bỏ 07/2012/QĐ-UBND điểm 3 điều 1 26/2013/QĐ-UBND Nam Định


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1786/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 08 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2012/QĐ-UBND NGÀY 19/4/2012 VÀ ĐIỂM 3 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 26/2013/QĐ-UBND NGÀY 06/8/2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 1776/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc quy định chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng đối với đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội; Trung tâm dạy nghề cho trẻ khuyết tật thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bãi bỏ Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 19/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chế độ trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội đang quản lý, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm dạy nghề cho trẻ khuyết tật thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và điểm 3 điều 1 Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 06/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng, mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng, mức hỗ trợ chi phí mai táng; mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng và mức cấp kinh phí chăm sóc người khuyết tật được tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm dạy nghề cho trẻ khuyết tật thuộc sở tổ chức thực hiện quyết định này;

Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Tài chính; Kho bạc nhà nước tỉnh Nam Định; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

kt. chỦ tỊch
phó chỦ tỊch

Trần Lê Đoài

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1786/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1786/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/09/2015
Ngày hiệu lực08/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1786/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1786/QĐ-UBND bãi bỏ 07/2012/QĐ-UBND điểm 3 điều 1 26/2013/QĐ-UBND Nam Định


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 1786/QĐ-UBND bãi bỏ 07/2012/QĐ-UBND điểm 3 điều 1 26/2013/QĐ-UBND Nam Định
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu1786/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
      Người kýTrần Lê Đoài
      Ngày ban hành08/09/2015
      Ngày hiệu lực08/09/2015
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật8 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1786/QĐ-UBND bãi bỏ 07/2012/QĐ-UBND điểm 3 điều 1 26/2013/QĐ-UBND Nam Định

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1786/QĐ-UBND bãi bỏ 07/2012/QĐ-UBND điểm 3 điều 1 26/2013/QĐ-UBND Nam Định

          • 08/09/2015

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 08/09/2015

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực