Quyết định 1788/QĐ-BTC

Quyết định 1788/QĐ-BTC năm 2008 đính chính Thông tư 27/2008/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1788/QĐ-BTC đính chính Thông tư 27/2008/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1788/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 27/2008/TT-BTC NGÀY 01/04/2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 06 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính sơ xuất trong quá trình in ấn Thông tư số 27/2008/QĐ-BTC ngày 01/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài như sau:

Tại đoạn 1 điểm 2 mục V (trang 14) của Thông tư, sửa “ngày 9/3/2003” thành “ngày 09/01/2003”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng TW, VP Quốc hội;
- VP Chủ tịch nước, VPCP;
- Viện KSND tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- KBNN, TCT, TCHQ.
- Các đơn vị thuộc BTC;Vụ TCĐN;
- Lưu: VT, Vụ PC.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Chi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1788/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1788/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2008
Ngày hiệu lực14/08/2008
Ngày công báo27/08/2008
Số công báoTừ số 475 đến số 476
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1788/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 1788/QĐ-BTC đính chính Thông tư 27/2008/TT-BTC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1788/QĐ-BTC đính chính Thông tư 27/2008/TT-BTC
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1788/QĐ-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýNguyễn Đức Chi
       Ngày ban hành14/08/2008
       Ngày hiệu lực14/08/2008
       Ngày công báo27/08/2008
       Số công báoTừ số 475 đến số 476
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1788/QĐ-BTC đính chính Thông tư 27/2008/TT-BTC

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1788/QĐ-BTC đính chính Thông tư 27/2008/TT-BTC

             • 14/08/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/08/2008

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/08/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực