Quyết định 1789/QĐ-TTg

Quyết định 1789/QĐ-TTg năm 2012 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1789/QĐ-TTg năm 2012 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương đẩy mạnh


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1789/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, thành phần như sau:

1. Đồng chí Nguyễn Thái Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương - Trưởng Ban Chỉ đạo;

2. Đồng chí Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Phó Trưởng ban thường trực;

3. Đồng chí Nguyễn Hoàng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Đảng - Phó Trưởng ban;

4. Đồng chí Nguyễn Công Nghiệp, Thứ trưởng Bộ Tài chính - Phó Trưởng ban;

5. Đồng chí Kiều Đình Thụ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Phó Trưởng ban;

6. Đồng chí Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp - Ủy viên;

7. Đồng chí Cao Viết Sinh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên;

8. Đồng chí Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Ủy viên;

9. Đồng chí Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Ủy viên;

10. Đồng chí Giang Sơn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước - Ủy viên;

11. Đồng chí Nguyễn Sĩ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - Ủy viên;

12. Đồng chí Nguyễn Sơn, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Ủy viên;

13. Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Ủy viên.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương

1. Xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong phạm vi được giao quản lý.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Đôn đốc các cơ quan được phân công tại Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện việc cân đối, bố trí nguồn lực và hướng dẫn sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện Kế hoạch; triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch.

5. Chủ động khai thác các nguồn lực khác từ các dự án (nếu có) để hỗ trợ cho quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch.

Điều 3. Bộ Nội vụ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương. Ban Chỉ đạo Trung ương được sử dụng con dấu của Bộ Nội vụ để điều hành hoạt động, giải quyết công việc và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương do Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương được bố trí theo khoản mục riêng trong dự toán chi ngân sách hàng năm của Bộ Nội vụ và được quản lý, thanh toán, quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương nêu tại Điều 1, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực truộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1789/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1789/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/11/2012
Ngày hiệu lực29/11/2012
Ngày công báo14/12/2012
Số công báoTừ số 735 đến số 736
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1789/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1789/QĐ-TTg năm 2012 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương đẩy mạnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1789/QĐ-TTg năm 2012 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương đẩy mạnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1789/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành29/11/2012
        Ngày hiệu lực29/11/2012
        Ngày công báo14/12/2012
        Số công báoTừ số 735 đến số 736
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1789/QĐ-TTg năm 2012 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương đẩy mạnh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1789/QĐ-TTg năm 2012 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương đẩy mạnh

            • 29/11/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/12/2012

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/11/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực