Quyết định 1789/QĐ-UBND

Quyết định 1789/QĐ-UBND năm 2015 về bãi bỏ Quyết định 1669/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh của Công ty Cổ phần Điện nước An Giang và Quyết định 392/QĐ-UBND áp dụng giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý do tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1789/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch An Giang 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1789/QĐ-UBND

An Giang, ngày 04 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1669/QĐ-UBND NGÀY 21 THÁNG 9 NĂM 2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC AN GIANG VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 392/QĐ-UBND NGÀY 03 THÁNG 3 NĂM 2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC ÁP DỤNG GIÁ TIÊU HỤ NƯỚC SẠCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH DO TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2015 của Chính phủ về việc kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 961/TTr-STC ngày 25 tháng 8 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 1669/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh của Công ty Cổ phần Điện nước An Giang và Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc áp dụng giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý.

Điều 2. Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Điện nước An Giang  chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan việc bãi bỏ Quyết định số 1669/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2011.

Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề  liên quan việc bãi bỏ Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2010.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính,  Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,  Thủ trưởng các Sở, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện nước An Giang, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1789/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1789/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2015
Ngày hiệu lực04/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1789/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1789/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch An Giang 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1789/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch An Giang 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1789/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýVương Bình Thạnh
        Ngày ban hành04/09/2015
        Ngày hiệu lực04/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1789/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch An Giang 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1789/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch An Giang 2015

            • 04/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực