Quyết định 179/1998/QĐ-CT

Quyết định 179/1998/QĐ-CT về cấp phép hoạt động của cơ sở giết mổ do tỉnh Bình Dương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 179/1998/QĐ-CT cấp phép hoạt động của cơ sở giết mổ Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
------
--

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 179/1998/QĐ-CT

Bình Dương, ngày 09 tháng 12 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ SỞ GIẾT MỔ.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Pháp lệnh thú y ngày 15/2/1993;

- Căn cứ Nghị định số 93/CP ngày 27/11/1993 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Pháp lệnh thú y;

- Căn cứ Chỉ thị 403/TTg ngày 11/7/1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm nguồn gốc động vật;

- Căn cứ Thông tư 05 LB/TT ngày 24/5/1997 của Liên Bộ Thương mại Nông nghiệp-Phát triển nông thôn hướng dẫn những điều kiện trong giết mổ, buôn bán và vận chuyển lợn, trâu bò;

- Căn cứ Quyết định số 11/1998/QĐ-UB ngày 10/2/1998 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt dự án qui hoạch lò mổ tỉnh Bình Dương;

- Theo đề nghị của Liên ngành Thương mại-Du lịch và Nông nghiệp-Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 408/TTLN ngày 27/11/1998.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Kể từ ngày 01/7/1999 tất cả các cơ sở giết mổ trên địa bàn tỉnh phải thực hiện đúng các yêu cầu vệ sinh thú y theo qui định của nhà nước. Những cơ sở không đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y sẽ không được cấp phép hoạt động.

Điều 2. UBND các huyện, thị, Giám đốc sở Thương mại-Du lịch, Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn, Sở Khoa học Công nghệ Môi trường, Chi cục Thú y chịu trách nhiệm thông báo, hướng dẫn các chủ cơ sở giết mổ thực hiện đúng các yêu cầu vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường và qui hoạch, sắp xếp các cơ sở giết mổ theo dự án qui hoạch lò mổ của tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị, Giám đốc Sở Thương mại-Du lịch, Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn, Sở Khoa học Công nghệ Môi trường, Chi cục Thú y tỉnh và thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

KT/ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Hồng Đoàn

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 179/1998/QĐ-CT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu179/1998/QĐ-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/1998
Ngày hiệu lực24/12/1998
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/09/2014
Cập nhật25 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 179/1998/QĐ-CT

Lược đồ Quyết định 179/1998/QĐ-CT cấp phép hoạt động của cơ sở giết mổ Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 179/1998/QĐ-CT cấp phép hoạt động của cơ sở giết mổ Bình Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu179/1998/QĐ-CT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýPhan Hồng Đoàn
        Ngày ban hành09/12/1998
        Ngày hiệu lực24/12/1998
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/09/2014
        Cập nhật25 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 179/1998/QĐ-CT cấp phép hoạt động của cơ sở giết mổ Bình Dương

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 179/1998/QĐ-CT cấp phép hoạt động của cơ sở giết mổ Bình Dương

            • 09/12/1998

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/12/1998

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực