Quyết định 179/2000/QĐ-BTC

Quyết định 179/2000/QĐ-BTC về mức thu lệ phí hải quan và an ninh cửa khẩu đối với chuyến bay của nước ngoài đến các cảng hàng không Việt Nam do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Quyết định 179/2000/QĐ-BTC mức thu lệ phí hải quan và an ninh cửa khẩu chuyến bay nước ngoài đến cảng hàng không VN đã được thay thế bởi Thông tư 194/2016/TT-BTC phí hải quan lệ phí ra vào cảng hàng không sân bay chuyến bay nước ngoài và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 179/2000/QĐ-BTC mức thu lệ phí hải quan và an ninh cửa khẩu chuyến bay nước ngoài đến cảng hàng không VN


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 179/2000/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 179/2000/QĐ/BTC NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2000 VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU LỆ PHÍ HẢI QUAN VÀ AN NINH CỬA KHẨU ĐỐI VỚI CHUYẾN BAY CỦA NƯỚC NGOÀI ĐẾN CÁC CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, Cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/01/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Công văn số 121/CP-KTTH ngày 03/02/2000 của Chính phủ về việc thu lệ phí Hải quan và an ninh cửa khẩu đối với tàu bay của các hãng hàng không nước ngoài;
Sau khi có ý kiến của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam (công văn số 2196/CHK-TC ngày 05 tháng 10 năm 2000), Bộ Công an (Công văn số 1689 CV/BCA (V11) ngày 12 tháng 10 năm 2000), Tổng cục Hải quan (Công văn số 4549/TCHQ-KTTT ngày 02/10/2000) và theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Các pháp nhân, thể nhân (tổ chức, cá nhân) nước ngoài có các chuyến bay đến các cảng Hàng không của Việt Nam phải nộp lệ phí hải quan và lệ phí an ninh cửa khẩu hàng không theo quy định tại quyết định này; trừ các trường hợp sau đây:

1. Chuyến bay chuyên cơ.

2. Chuyến bay công vụ nhà nước về hải quan, quân sự, công an.

3. Chuyến bay nhân đạo về vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai, lũ lụt....

4. Chuyến bay tìm kiếm cứu nạn.

Điều 2.- Mức thu lệ phí hải quan và an ninh cửa khẩu hàng không quy định như sau:

1. Lệ phí hải quan tại Cảng hàng không sân bay: 50 USD/chuyến bay đến.

2. Lệ phí an ninh cửa khẩu hàng không: 50 USD/chuyến bay đến.

Điều 3.- Lệ phí hải quan tại Cảng hàng không sân bay và lệ phí an ninh cửa khẩu hàng không là khoản thu của ngân sách nhà nước, uỷ nhiệm cho Cụm cảng hàng không Việt Nam tổ chức thu (sau đây gọi là cơ quan thu) khi các chuyến bay đến các Cảng hàng không Việt Nam theo quy định sau đây:

1. Cơ quan thu lệ phí được trích 10% tổng số tiền lệ phí thực thu được để chi phí cho công tác tổ chức thu. Khoản trích này được coi là doanh thu của đơn vị và được sử dụng theo quy định tại Thông tư số 27/1999/TT-BTC ngày 11/3/1999 về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các Cụm cảng hàng không (doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích).

2. Tổng số tiền lệ phí thu được sau khi trừ số tiền trích để lại cho cơ quan thu theo tỷ lệ 10% trên đây, còn lại (90%) phải nộp vào ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương) theo chương, loại, khoản tương ứng, mục 050 mục lục ngân sách nhà nước quy định.

3. Cơ quan thu có nhiệm vụ tổ chức thu, nộp, quản lý tiền lệ phí theo đúng quy định tại Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và Thông tư số 04/1999/NĐ-CP">54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện .

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định về thu lệ phí hải quan và an ninh cửa khẩu đối với các chuyến bay của các thể nhân - pháp nhân nước ngoài đến các Cảng hàng không Việt Nam trái với Quyết định này.

Điều 5.- Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải nộp lệ phí, các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Vũ Văn Ninh

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 179/2000/QĐ-BTC

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 179/2000/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 13/11/2000
Ngày hiệu lực 28/11/2000
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 179/2000/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 179/2000/QĐ-BTC mức thu lệ phí hải quan và an ninh cửa khẩu chuyến bay nước ngoài đến cảng hàng không VN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 179/2000/QĐ-BTC mức thu lệ phí hải quan và an ninh cửa khẩu chuyến bay nước ngoài đến cảng hàng không VN
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 179/2000/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành 13/11/2000
Ngày hiệu lực 28/11/2000
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản gốc Quyết định 179/2000/QĐ-BTC mức thu lệ phí hải quan và an ninh cửa khẩu chuyến bay nước ngoài đến cảng hàng không VN

Lịch sử hiệu lực Quyết định 179/2000/QĐ-BTC mức thu lệ phí hải quan và an ninh cửa khẩu chuyến bay nước ngoài đến cảng hàng không VN