Quyết định 179/2001/QĐ-TTg

Quyết định 179/2001/QĐ-TTg về việc thành lập Ban chỉ đạo nghiên cứu cải cách chính sách tiền lương Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 179/2001/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo nghiên cứu cải cách chính sách tiền lương Nhà nước đã được thay thế bởi Quyết định 858/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu thực hiện cải cách chính sách tiền lương Nhà nước và được áp dụng kể từ ngày 09/07/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 179/2001/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo nghiên cứu cải cách chính sách tiền lương Nhà nước


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 179/2001/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 179/2001/QĐ-TTG NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2001 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO NGHIÊN CỨU CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG NHÀ NƯỚC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2001 về việc xây dựng Đề án cải cách tiền lương Nhà nước;
Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu cải cách chính sách tiền lương Nhà nước gồm các thành viên sau đây:

1. Trưởng Ban: Phó Thủ tướng Thường trực.

2. Phó Trưởng Ban thường trực: Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

3. Các Phó Trưởng Ban:

- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

- Bộ trưởng Bộ Tài chính.

4. Các thành viên:

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

- Bộ trưởng Bộ Công an,

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

- Bộ trưởng Bộ Y tế,

- Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin,

- Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

- Một Phó Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

- Một Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

- Một Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Mời Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, một Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và một Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tham gia Ban Chỉ đạo.

Điều 2. Ban Chỉ đạo nghiên cứu cải cách chính sách tiền lương Nhà nước có nhiệm vụ:

1. Chỉ đạo việc xây dựng chính sách tiền lương Nhà nước.

2. Nghiên cứu các chính sách kinh tế - xã hội có liên quan đến chính sách tiền lương do các Bộ, ngành xây dựng theo sự phân công để trình Chính phủ ban hành.

3. Tổ chức triển khai thực hiện chính sách tiền lương Nhà nước và chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo đảm cho chính sách tiền lương Nhà nước đạt mục tiêu đề ra.

4. Đề xuất các biện pháp để xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách tiền lương Nhà nước.

Điều 3.

1. Các Bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo tiền lương Nhà nước đã được giao nhiệm vụ xây dựng các Đề án quy định tại Quyết định số 154/2000/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ phải hoàn thành Đề án trong tháng 12 năm 2001.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hoá - Thông tin và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm : điều tra, nghiên cứu, đánh giá có hệ thống tình hình thực hiện chế độ tiền lương, thu nhập của cán bộ, công chức thuộc ngành, lĩnh vực do Bộ phụ trách và đề xuất đổi mới cơ chế quản lý về tổ chức, biên chế, tiền lương, thu nhập và chính sách tạo nguồn đối với các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa nghệ thuật và khoa học chậm nhất phải hoàn thành trong quý I năm 2002.

Điều 4. Giúp việc Ban Chỉ đạo nghiên cứu cải cách chính sách tiền lương Nhà nước là Tổ chuyên viên liên Bộ, gồm các chuyên viên thuộc các Bộ, Ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo.

Tổ chuyên viên liên Bộ có bộ phận thường trực đặt tại Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ. Chức năng, nhiệm vụ của Tổ chuyên viên liên Bộ do Trưởng Ban Chỉ đạo nghiên cứu cải cách chính sách tiền lương Nhà nước quy định.

Điều 5. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo nghiên cứu cải cách chính sách tiền lương Nhà nước được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

Điều 6. Quyết định này thay thế Quyết định số 79/1998/QĐ-TTg ngày 09 tháng 4 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo tiền lương Nhà nước.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 8. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 179/2001/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu179/2001/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/11/2001
Ngày hiệu lực29/11/2001
Ngày công báo22/12/2001
Số công báoSố 47
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/07/2007
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 179/2001/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 179/2001/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo nghiên cứu cải cách chính sách tiền lương Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 179/2001/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo nghiên cứu cải cách chính sách tiền lương Nhà nước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu179/2001/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýPhan Văn Khải
       Ngày ban hành14/11/2001
       Ngày hiệu lực29/11/2001
       Ngày công báo22/12/2001
       Số công báoSố 47
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/07/2007
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 179/2001/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo nghiên cứu cải cách chính sách tiền lương Nhà nước

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 179/2001/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo nghiên cứu cải cách chính sách tiền lương Nhà nước