Quyết định 1790/QĐ-UBND

Quyết định 1790/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Khoản 2, Mục V Kế hoạch đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 (kèm theo Quyết định 1395/QĐ-UBND)

Nội dung toàn văn Quyết định 1790/QĐ-UBND 2019 chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1790/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI KHOẢN 2, MỤC V KHOẠCH ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 (BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1395/QĐ-UBND NGÀY 03/8/2016 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1395/QĐ-UBND , ngày 03/8/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 (Viết tắt là Quyết định số 1395);

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số 4770/TTr-CAT-PV01(PV05) ngày 13/11/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 2, Mục V Kế hoạch đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 1395) thành: “2. Căn cứ nhiệm vụ được giao quy định tại kế hoạch này, hằng năm các sở, ngành của tỉnh lập dự toán chi ngân sách, bảo đảm các nội dung của Kế hoạch gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điu 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; Giám đc Công an tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; các tổ chức, cá nhân có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- V
01, V05 - Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT
UBND tnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban Nội chính, Ban Dân vận T
nh ủy;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội t
nh;
- Các cơ quan: Công an, Biên phòng, Quân sự t
nh;
- Đài PT-TH t
nh; Báo Quảng Ngãi;
- Công an t
nh;
- VPUB: CVP, PCVP, KT, CBTH;
- Lưu: VT, NCbdv380.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1790/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1790/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2019
Ngày hiệu lực22/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1790/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1790/QĐ-UBND 2019 chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Quảng Ngãi


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1790/QĐ-UBND 2019 chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Quảng Ngãi
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1790/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
       Người kýTrần Ngọc Căng
       Ngày ban hành22/11/2019
       Ngày hiệu lực22/11/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1790/QĐ-UBND 2019 chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Quảng Ngãi

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1790/QĐ-UBND 2019 chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Quảng Ngãi

            • 22/11/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/11/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực