Quyết định 1792/QĐ-UBND

Quyết định 1792/QĐ-UBND năm 2007 về tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2006 - 2010 do tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1792/QĐ-UBND năm 2007 chất lượng nhà giáo cán bộ quản lý Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1792/QĐ-UBND

ngày 22 tháng 06 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH XÂY DỰNG, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC, GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng;

Căn cứ Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 11/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tri số 39-TT/TU ngày 23/7/2004 của Tỉnh ủy Đồng Nai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tại Tờ trình số 853/TTr-SGD&DT ngày 08/5/2007 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 577/TTr-SNV ngày 06/6/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tri 39-TT/TU của Tỉnh ủy Đồng Nai về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, giai đoạn 2006 - 2010.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Giáo dục - Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

UB NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
CHỦ TỊCH
Võ Văn Một

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1792/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1792/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2007
Ngày hiệu lực22/06/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1792/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1792/QĐ-UBND năm 2007 chất lượng nhà giáo cán bộ quản lý Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1792/QĐ-UBND năm 2007 chất lượng nhà giáo cán bộ quản lý Đồng Nai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1792/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýVõ Văn Một
        Ngày ban hành22/06/2007
        Ngày hiệu lực22/06/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1792/QĐ-UBND năm 2007 chất lượng nhà giáo cán bộ quản lý Đồng Nai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1792/QĐ-UBND năm 2007 chất lượng nhà giáo cán bộ quản lý Đồng Nai

            • 22/06/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/06/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực