Quyết định 1795/QĐ-BXD

Quyết định 1795/QĐ-BXD năm 2005 phê duyệt dự án đầu tư “xử lý triệt để ô nhiễm môi trường bãi rác vũng đục, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1795/QĐ-BXD dự án đầu tư xử lý triệt để ô nhiễm môi trường bãi rác vũng đục, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1795/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ “XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BÃI RÁC VŨNG ĐỤC, THỊ XÃ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH”

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

- Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
- Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Căn cứ kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ khoa học công nghệ và môi trường “Hỗ trợ nghiên cứu phương án lựa chọn địa điểm di chuyển, nâng cấp cải tạo 03 bãi rác phải xử lý triệt để đến năm 2005” do Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch Môi trường Đô thị Nông thôn – Viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn thực hiện;
- Xét đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Vụ trưởng Vụ Hạ tầng Kỹ thuật đô thị;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt dự án đầu tư “Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường bãi rác Vũng Đục, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh” với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: “Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường bãi rác Vũng Đục – Cẩm Phả - Quảng Ninh”.

2. Chủ đầu tư: UBND tỉnh Quảng Ninh

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch Môi trường Đô thị Nông thôn – Viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn – Bộ Xây dựng.

4. Mục tiêu đầu tư: Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường bãi rác Vũng Đục, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh sau khi đã đóng cửa đảm bảo tiêu chuẩn môi trường.

5. Nội dung và quy mô đầu tư: Sau khi đóng cửa bãi rác Vũng Đục sẽ tiến hành hoàn lại bề mặt cho bãi rác với mục đích không gây ô nhiễm môi trường nước ngầm, nước biển và cảnh quan khu vực. Dự án sẽ tiến hành xử lý triệt để ô nhiễm môi trường trên phạm vi là:

- Xử lý ô nhiễm: 1,3 ha khu vực đã đổ rác thải

- Cải tạo cảnh quan khu vực: 2ha

- Trồng cây xanh trong khu vực bãi rác

- Kết hợp với các dự án kinh tế du lịch quanh khu vực để hình thành khu du lịch dịch vụ cho Vũng Đục.

6. Tổng hợp đầu tư và cơ cấu đầu tư:

Tổng mức đầu tư: 30.380.110.931 đồng

7. Nguồn vốn đầu tư:

- Ngân sách Nhà nước hỗ trợ: 12.000.000.000 đồng

- Ngân sách địa phương: 18.380.110.931 đồng

8. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý, tổ chức thực hiện dự án.

9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2005 - 2006

Điều 2: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ nguồn vốn, tiến hành đầy đủ các thủ tục theo quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng, đảm bảo thực hiện dự án đúng mục tiêu, hiệu quả.

Điều 3: Vụ trưởng các Vụ: Khoa học Công nghệ, Hạ tầng Kỹ thuật Đô thị; Trung tâm Nghiên cứu Quy hoạch Môi trường Đô thị Nông thôn – Viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn; UBND tỉnh Quảng Ninh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Văn phòng 64 – Bộ TNMT
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- UBND tỉnh Quảng Ninh
- Lưu VP, Vụ KHCN, HTĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Tống Văn Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1795/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1795/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/09/2005
Ngày hiệu lực19/09/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1795/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 1795/QĐ-BXD dự án đầu tư xử lý triệt để ô nhiễm môi trường bãi rác vũng đục, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1795/QĐ-BXD dự án đầu tư xử lý triệt để ô nhiễm môi trường bãi rác vũng đục, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1795/QĐ-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýTống Văn Nga
        Ngày ban hành19/09/2005
        Ngày hiệu lực19/09/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1795/QĐ-BXD dự án đầu tư xử lý triệt để ô nhiễm môi trường bãi rác vũng đục, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1795/QĐ-BXD dự án đầu tư xử lý triệt để ô nhiễm môi trường bãi rác vũng đục, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

            • 19/09/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/09/2005

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực