Quyết định 1795/QĐ-UBND

Quyết định 1795/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Đoàn kiểm tra, thẩm định trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia tỉnh Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Quyết định 1795/QĐ-UBND 2013 thẩm định trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1795/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 23 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA, THẨM ĐỊNH TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA TỈNH BẮC KẠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số: 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường Tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số: 1847/TTr-SGDĐT ngày 15 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra, thẩm định trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia tỉnh Bắc Kạn, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Bà Đào Thị Mai Sen, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng đoàn.

2. Ông Quách Văn Dực, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng đoàn.

3. Ông Nguyễn Đình Học, Phó Giám đốc Sở Y tế, Ủy viên.

4. Ông Lý Đức Toản, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên.

5. Ông Triệu Việt Tiến, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên.

6. Ông Hà Văn Trường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên.

7. Ông Lục Đại Phong, Trưởng phòng GDTH Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên.

8. Ông Hoàng Văn Phóng, Trưởng phòng KH-TC Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên.

9. Ông Lường Văn Huyên, Trưởng ban Quản lý dự án và Xây dựng cơ bản Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên.

10. Bà Đồng Thị Vân Thoa, Trưởng phòng TC-CB Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên.

11. Bà Phạm Thị Hiền, Phó Trưởng phòng GDTH Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên.

12. Bà Lê Thương Huyền, Phó Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên.

13. Ông Phạm Ngọc Thắng, Chuyên viên Phòng GDTH Sở Giáo dục và Đào tạo, Thư ký.

Điều 2. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra, thẩm định kết quả đánh giá của UBND cấp huyện đối với các trường tiểu học đề nghị kiểm tra công nhận, công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thẩm định.

Quyết định này thay thế Quyết định số: 381/QĐ-UBND ngày 26/3/2013 của UBND tỉnh về việc Kiện toàn Hội đồng thẩm định, xét công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia tỉnh Bắc Kạn.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1795/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1795/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2013
Ngày hiệu lực23/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1795/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1795/QĐ-UBND 2013 thẩm định trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1795/QĐ-UBND 2013 thẩm định trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1795/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýHoàng Ngọc Đường
        Ngày ban hành23/10/2013
        Ngày hiệu lực23/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1795/QĐ-UBND 2013 thẩm định trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Bắc Kạn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1795/QĐ-UBND 2013 thẩm định trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Bắc Kạn

            • 23/10/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/10/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực