Quyết định 17967/2008/QĐ-UBND

Quyết định 17967/2008/QĐ-UBND về kiện toàn tổ chức Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 17967/2008/QĐ-UBND kiện toàn tổ chức Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 17967/2008/QĐ-UBND

Bình Tân, ngày 08 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BAN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về kiện toàn tổ chức Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện;
Xét Tờ Trình số 3125/TTr-BBT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Trưởng Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân và Tờ trình số 367/TTr-NV ngày 03 tháng 12 năm 2008 của Trưởng Phòng Nội vụ quận,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay kiện toàn tổ chức Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân.

Điều 2. Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân là đơn vị sự nghiệp công lập; được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ; chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, đồng thời chịu sự hướng dẫn nghiệp vụ của các sở - ngành thành phố đối với các hoạt động liên quan.

Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định.

Điều 3. Giao Trưởng Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng phối hợp với Phòng Nội vụ quận căn cứ vào Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận - huyện được ban hành kèm theo Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố để xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị mình trình Ủy ban nhân dân quận xem xét phê duyệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 (bảy) ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 22/2003/QĐ-UB ngày 01 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân dân lâm thời quận Bình Tân về thành lập Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng trực thuộc Ủy ban nhân dân lâm thời quận Bình Tân.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Thuận

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17967/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17967/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2008
Ngày hiệu lực15/12/2008
Ngày công báo15/01/2009
Số công báoSố 12
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17967/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 17967/2008/QĐ-UBND kiện toàn tổ chức Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 17967/2008/QĐ-UBND kiện toàn tổ chức Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu17967/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Văn Thuận
        Ngày ban hành08/12/2008
        Ngày hiệu lực15/12/2008
        Ngày công báo15/01/2009
        Số công báoSố 12
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 17967/2008/QĐ-UBND kiện toàn tổ chức Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 17967/2008/QĐ-UBND kiện toàn tổ chức Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng quận Bình Tân thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân

            • 08/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2009

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/12/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực