Quyết định 1797/QĐ-UBND

Quyết định 1797/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt Đơn giá thuê xe ô tô phục vụ công tác do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Quyết định 1797/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt Đơn giá thuê xe ô tô phục vụ công tác Vĩnh Long đã được thay thế bởi Quyết định 365/QĐ-UBND năm 2013 đơn giá thuê xe ô tô phục vụ công tác Vĩnh Long và được áp dụng kể từ ngày 20/02/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 1797/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt Đơn giá thuê xe ô tô phục vụ công tác Vĩnh Long


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1797/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 23 tháng 9 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ THUÊ XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;

Căn cứ Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 59/2007/QĐ-TTg">103/2007/TT-BTC ngày 29 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước;

Xét Tờ trình số 311/TTr-STC ngày 05/9/2008 của Giám đốc Sở Tài chính về việc giá thuê xe ô tô phục vụ công tác,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mức giá thuê khoán xe ô tô phục vụ công tác đối với các chức danh quy định tại khoản 2 Điều 6; mục a,b khoản 2 Điều 8 của Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. Đối với chức danh quy định tại khoản 2 Điều 6 Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 gồm:

Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chuyên trách, được sử dụng xe ôtô phục vụ đưa đón từ nhà đến nơi làm việc và ngược lại. Chỉ thực hiện khoán đối với xe đưa đón từ nhà đến nơi làm việc và ngược lại (không khoán từ cơ quan đến nơi công tác) được tính như sau:

a) Giá thuê, khoán phương tiện vận tải theo loại hình dịch vụ Taxi:

- 1,5 km đầu: 14.000đ/km.

- Các km kế tiếp (2.100đ/200m x 5): 10.500đ/km.

- Km thứ 31 và tiếp theo: 7.000đ/km.

b) Mức khoán đưa đón = (số km khoán x 4 lượt) x số ngày thực đi làm việc do cơ quan đơn vị xác định.

- Số km khoán: Là từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại.

- 04 lượt: Bao gồm 02 lượt đón đi và 02 lượt đưa về trong ngày.

2. Đối với chức danh tại mục a, b khoản 2 Điều 8 của Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007:

a) Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

b) Cán bộ cấp trưởng, phó các sở, ban, ngành và tương đương cấp tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư Huyện uỷ, Thị uỷ (gọi chung là cấp huyện); Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện; Chủ tịch và Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện và cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,7 đến dưới 1,25.

Sử dụng các dịch vụ vận tải thuê bao chuyến bằng xe ôtô theo loại xe, cự ly và giá cước một số địa phương như sau (đến các địa phương khác tính cự ly theo ngành giao thông vận tải):

STT

TUYẾN ĐƯỜNG

Số km

Số ngày

Xe 4 - 7 chỗ

Xe 16 chỗ

1

TX Vĩnh Long - Cần Thơ

35

1

600.000

775.000

2

TX Vĩnh Long - Đồng Tháp

55

1

900.000

950.000

3

TX Vĩnh Long - Bến Tre

100

1

1.100.000

1.200.000

4

TX Vĩnh Long - Tiền Giang

80

1

700.000

900.000

5

TX Vĩnh Long - Tân An - Long An

90

1

850.000

1.025.000

6

TX Vĩnh Long - TP HCM

137

1

1.050.000

1.225.000

7

TX Vĩnh Long - Vũng Tàu

261

2

2.200.000

2.700.000

8

TX Vĩnh Long - Đà Lạt

450

4

4.600.000

5.150.000

9

TX Vĩnh Long - Phan Thiết

367

2

2.400.000

3.500.000

10

TX Vĩnh Long - Nha Trang

584

4

5.200.000

6.500.000

11

TX Vĩnh Long - Huế

1211

8

10.500.000

13.200.000

Ngoài số ngày theo bảng kê trên, trường hợp qua một đêm và hôm sau mới về số cước trả thêm cho từng loại xe như sau:

+ Loại xe 16 chỗ: 1.100.000đ/đêm.

+ Loại xe 4 - 7 chỗ: 800.000đ/đêm.

3. Trường hợp do yêu cầu khẩn cấp hoặc do yêu cầu đặc biệt phục vụ công tác thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định khoán công tác và thanh toán thực tế bằng cước phí Taxi: (Có hợp đồng dịch vụ vận chuyển và hoá đơn Bộ Tài chính qui định).

Tuỳ tình hình thực tế của đơn vị (về kinh phí, số lượng xe hiện có) mà thủ trưởng đơn vị quyết định các hình thức:

- Thuê xe các tổ chức cung ứng dịch vụ.

- Khoán kinh phí để tự túc phương tiện đi lại.

Khi đơn giá thuê xe trên thị trường có biến động tăng hoặc giảm 20%, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh uỷ quyền cho Giám đốc Sở Tài chính ban hành quyết định điều chỉnh và báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính kết hợp với các ngành có liên quan tổ chức triển khai hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức thực hiện Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Đấu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1797/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1797/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 23/09/2008
Ngày hiệu lực 23/09/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 20/02/2013
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1797/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1797/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt Đơn giá thuê xe ô tô phục vụ công tác Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1797/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt Đơn giá thuê xe ô tô phục vụ công tác Vĩnh Long
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1797/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Vĩnh Long
Người ký Phạm Văn Đấu
Ngày ban hành 23/09/2008
Ngày hiệu lực 23/09/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 20/02/2013
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1797/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt Đơn giá thuê xe ô tô phục vụ công tác Vĩnh Long

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1797/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt Đơn giá thuê xe ô tô phục vụ công tác Vĩnh Long