Quyết định 1799/QĐ-TCHQ

Quyết định 1799/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan và Đội Kiểm soát hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1799/QĐ-TCHQ 2018 quy định cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan Huế


B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1799/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC CHI CỤC HẢI QUAN VÀ ĐỘI KIỂM SOÁT HẢI QUAN TRỰC THUỘC CỤC HẢI QUAN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Nghị định số 36/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định 1919/QĐ-BTC ngày 06 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 2094/QĐ-BTC ngày 17 năm 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Tiêu chí thành lập, tổ chức lại Đội (Tổ) thuộc Chi cục Hải quan và tương đương trực thuộc Cục Hải quan tỉnh liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định cơ cấu tổ chức của các Chi cục Hải quan và Đội Kiểm soát hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

1. Chi cục Hải quan Thủy An:

a) Đội Tổng hợp;

b) Đội Nghiệp vụ hải quan.

2. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Thuận An, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Chân Mây và Chi cục Hải quan A Đớt không tổ chức cấp Đội (Tổ) trực thuộc.

3. Đội Kiểm soát hải quan không tổ chức cấp Tổ trực thuộc.

Điều 2. Giao Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế:

1. Quy định chức năng, nhiệm vụ của các Đội (Tổ) trực thuộc Chi cục Hải quan Thủy An; Đối với đơn vị không tổ chức cấp Đội (Tổ) trực thuộc, Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng vị trí việc làm của công chức bảo đảm yêu cầu quản lý và theo quy định của pháp luật.

2. Sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức trong số biên chế hiện có.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Tổng cục, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Tài vụ - Quản trị, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế và Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lãnh đạo Tổng cục Hải quan;
- Các đơn vị thuộc cơ quan TCHQ;
- Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế (30b);
- Lưu: VT, TCCB (
10b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1799/QĐ-TCHQ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1799/QĐ-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2018
Ngày hiệu lực14/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 tháng trước
(18/06/2018)

Download Văn bản pháp luật 1799/QĐ-TCHQ

Lược đồ Quyết định 1799/QĐ-TCHQ 2018 quy định cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1799/QĐ-TCHQ 2018 quy định cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1799/QĐ-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Văn Cẩn
        Ngày ban hành14/06/2018
        Ngày hiệu lực14/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 tháng trước
        (18/06/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1799/QĐ-TCHQ 2018 quy định cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1799/QĐ-TCHQ 2018 quy định cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan Huế

            • 14/06/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/06/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực