Quyết định 18/2001/QĐ-BKHCNMT

Quyết định 18/2001/QĐ-BKHCNMT phê duyệt mục tiêu, nội dung chủ yếu thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 5 năm 2001-2005: "Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tự động hoá" do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

Quyết định 18/2001/QĐ-BKHCNMT phê duyệt mục tiêu nội dung Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2001-2005 tự động hoá đã được thay thế bởi Quyết định 3436/QĐ-BKHCN kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật lĩnh vực quản lý nhà nước 2015 và được áp dụng kể từ ngày 30/11/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2001/QĐ-BKHCNMT phê duyệt mục tiêu nội dung Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2001-2005 tự động hoá


BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 18/2001/QĐ-BKHCNMT

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 18/2001/QĐ-BKHCNMT NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 2001 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỤC TIÊU, NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 5 NĂM 2001-2005: "NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HOÁ"

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 82/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ chủ yếu và Danh mục các Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 5 năm 2001-2005;
Xét đề nghị của các Ông, Bà Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học và công nghệ công nghiệp, Vụ Vụ trưởng Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt mục tiêu, nội dung chủ yếu của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 5 năm 2001-2005: "Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tự động hoá", Mã số: KC.03 (Phụ lục kèm theo).

Điều 2: Các Ông, Bà Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học và công nghệ công nghiệp, Vụ Vụ trưởng Kế hoạch, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Chu Tuấn Nhạ

(Đã ký)

 

PHỤ LỤC

MỤC TIÊU, NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 5 NĂM 2001-2005: "NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HOÁ", MÃ SỐ: KC.03
(Kèm theo Quyết định số 18/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 11 tháng 6 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường)

a. Mục tiêu:

- Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ làm cơ sở cho tiếp nhận, thích nghi, làm chủ, cải tiến và phát triển công nghệ tự động hoá.

- Tạo dựng cơ sở khoa học và công nghệ cho việc thiết kế, chế tạo các thiết bị, máy móc và hệ thống tự động hoá nhằm nâng cao trình độ công nghệ, năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, giảm giá thành sản phẩm trong sản xuất của các ngành kinh tế quốc dân.

- Chế tạo được một số loại phần tử và cấu kiện tự động, công cụ và hệ thống thiết bị tự động hoá ở mức độ phức tạp cao nhằm bảo vệ an toàn lao động, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và phục vụ quốc phòng, an ninh.

b. Nội dung chủ yếu:

- Nghiên cứu thiết kế chế tạo các thiết bị, hệ thống thiết bị lớn trên cơ sở công nghệ SCADA chuyên sâu và diện rộng phục vụ cho các ngành.

- Nghiên cứu thiết kế chế tạo các bộ điều khiển CNC dưới dạng các modul tiêu chuẩn, phục vụ cho việc nâng cấp các thiết bị của ngành cơ khí.

- Thiết kế chế tạo các thiết bị và hệ thống đo lường và xử lý thông tin tự động phục vụ các quá trình công nghệ sản xuất, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng và an ninh quốc phòng.

- Thiết kế chế tạo các robot làm việc trong điều kiện độc hại và khắc nghiệt của môi trường, chế tạo thử các robot thông minh trong các dây chuyền sản xuất tự động hoá.

- Nghiên cứu thiết kế chế tạo một số thiết bị, linh kiện và cấu kiện tự động hoá chuyên dụng có nhu cầu sử dụng đa dạng của các ngành thay thế cho sản phẩm nhập ngoại.

- Nghiên cứu thiết kế chế tạo các thiết bị, hệ thống thiết bị, mô hình v.v... về Tự động hoá phục vụ cho việc thực tập, đào tạo các ngành công nghệ cao, thay thế cho sản phẩm nhập ngoại.

- Nghiên cứu tiếp cận một số công nghệ tự động hoá điều khiển hiện đại (Fuzzy, phỏng sinh học v.v...).

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2001/QĐ-BKHCNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu18/2001/QĐ-BKHCNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/06/2001
Ngày hiệu lực11/06/2001
Ngày công báo15/08/2001
Số công báoSố 30
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/11/2015
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2001/QĐ-BKHCNMT

Lược đồ Quyết định 18/2001/QĐ-BKHCNMT phê duyệt mục tiêu nội dung Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2001-2005 tự động hoá


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 18/2001/QĐ-BKHCNMT phê duyệt mục tiêu nội dung Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2001-2005 tự động hoá
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu18/2001/QĐ-BKHCNMT
     Cơ quan ban hànhCông nghệ và Môi trường, Bộ Khoa học
     Người ký***, Chu Tuấn Nhạ
     Ngày ban hành11/06/2001
     Ngày hiệu lực11/06/2001
     Ngày công báo15/08/2001
     Số công báoSố 30
     Lĩnh vựcLĩnh vực khác
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/11/2015
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 18/2001/QĐ-BKHCNMT phê duyệt mục tiêu nội dung Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2001-2005 tự động hoá

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2001/QĐ-BKHCNMT phê duyệt mục tiêu nội dung Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2001-2005 tự động hoá