Quyết định 18/2004/QĐ-TTg

Quyết định 18/2004/QĐ-TTg về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 18/2004/QĐ-TTg danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật lĩnh vực quản lý nhà nước Bộ Tư pháp đã được thay thế bởi Quyết định 06/2021/QĐ-TTg bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về khu vực địa điểm cấm danh mục bí mật nhà nước và được áp dụng kể từ ngày 10/04/2021.

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2004/QĐ-TTg danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật lĩnh vực quản lý nhà nước Bộ Tư pháp


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 18/2004/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC ĐỘ TỐI MẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TƯ PHÁP

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28 tháng 12 năm 2000;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Công an,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp gồm 1. Tin, tài liệu xác lập luận cứ khoa học do Bộ Tư pháp chuẩn bị để hoạch định đường lối, chính sách, pháp luật quan trọng của Đảng và Nhà nước chưa công bố.

2. Các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản khác do Bộ Tư pháp chủ trì, soạn thảo có liên quan đến an ninh quốc gia, phòng thủ đất nước chưa công bố.

3. ý kiến, văn bản chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước về công tác của Bộ Tư pháp có liên quan đến an ninh quốc gia, phòng thủ đất nước chưa công bố.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 850/TTg ngày 27 tháng 12 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước trong ngành Tư pháp và có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an chịu trách nhiệm kiểm tra việc thi hành Quyết định này.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận :
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Văn phòng Quốc hội,
- Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng,
- Tòa án nhân dân tối cao,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,
- Học viện Hành chính quốc gia,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, TBNC các PCN, BCN,
các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc,
- Lưu : NC (3), VT.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phan Văn KhảiĐã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2004/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu18/2004/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/02/2004
Ngày hiệu lực06/03/2004
Ngày công báo20/02/2004
Số công báoSố 11
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/04/2021
Cập nhật7 tháng trước
(10/04/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2004/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 18/2004/QĐ-TTg danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật lĩnh vực quản lý nhà nước Bộ Tư pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 18/2004/QĐ-TTg danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật lĩnh vực quản lý nhà nước Bộ Tư pháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu18/2004/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhan Văn Khải
        Ngày ban hành12/02/2004
        Ngày hiệu lực06/03/2004
        Ngày công báo20/02/2004
        Số công báoSố 11
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/04/2021
        Cập nhật7 tháng trước
        (10/04/2021)

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 18/2004/QĐ-TTg danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật lĩnh vực quản lý nhà nước Bộ Tư pháp

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2004/QĐ-TTg danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật lĩnh vực quản lý nhà nước Bộ Tư pháp