Quyết định 18/2006/QĐ-BKHCN

Quyết định 18/2006/QĐ-BKHCN ban hành "Quy chế tổ chức quản lý hoạt động Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006-2010” do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Quyết định 18/2006/QĐ-BKHCN "Quy chế tổ chức quản lý hoạt động KHCN trọng điểm cấp Nhà nước 2006-2010 đã được thay thế bởi Quyết định 3436/QĐ-BKHCN kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật lĩnh vực quản lý nhà nước 2015 và được áp dụng kể từ ngày 30/11/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2006/QĐ-BKHCN "Quy chế tổ chức quản lý hoạt động KHCN trọng điểm cấp Nhà nước 2006-2010


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 18/2006/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH "QUY CHẾ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2006-2010

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000;
Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 67/2006/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 5 năm 2006-2010;
Theo đề nghị của các Ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế-kỹ thuật, Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế tổ chức quản lý hoạt động Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006-2010”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế-kỹ thuật, Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2006/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu18/2006/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/09/2006
Ngày hiệu lực23/10/2006
Ngày công báo08/10/2006
Số công báoTừ số 13 đến số 14
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/11/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2006/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 18/2006/QĐ-BKHCN "Quy chế tổ chức quản lý hoạt động KHCN trọng điểm cấp Nhà nước 2006-2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 18/2006/QĐ-BKHCN "Quy chế tổ chức quản lý hoạt động KHCN trọng điểm cấp Nhà nước 2006-2010
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu18/2006/QĐ-BKHCN
       Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
       Người kýTrần Quốc Thắng
       Ngày ban hành15/09/2006
       Ngày hiệu lực23/10/2006
       Ngày công báo08/10/2006
       Số công báoTừ số 13 đến số 14
       Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/11/2015
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 18/2006/QĐ-BKHCN "Quy chế tổ chức quản lý hoạt động KHCN trọng điểm cấp Nhà nước 2006-2010

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2006/QĐ-BKHCN "Quy chế tổ chức quản lý hoạt động KHCN trọng điểm cấp Nhà nước 2006-2010