Quyết định 18/2006/QĐ-UBND

Quyết định 18/2006/QĐ-UBND giao nhiệm vụ quản lý cây xanh đô thị do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Quyết định 18/2006/QĐ-UBND giao nhiệm vụ quản lý cây xanh đô thị đã được thay thế bởi Quyết định 43/2012/QĐ-UBND Quy chế quản lý cây xanh đô thị và được áp dụng kể từ ngày 14/09/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2006/QĐ-UBND giao nhiệm vụ quản lý cây xanh đô thị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2006/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 16 tháng 05 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ QUẢN LÝ CÂY XANH ĐÔ THỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum tại Tờ trình số: 64/TTr-SXD ngày 14/4/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ cho Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã thực hiện nhiệm vụ quản lý và phát triển cây xanh đô thị.

1. Giám đốc Sở Xây dựng.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc quản lý, khai thác và bảo vệ cây xanh đô thị, tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với toàn bộ hệ thống cây xanh đô thị trên địa bàn toàn tỉnh.

- Ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác quản lý hệ thống cây xanh đô thị.

- Tổ chức lập và ban hành danh mục cây cổ thụ, cây cần bảo tồn, cây cấm trồng, cây trồng hạn chế.

- Hỗ trợ chính quyền các đô thị kiện toàn bộ máy quản lý, đào tạo cán bộ quản lý, kỹ thuật và thợ chăm sóc cây xanh.

- Ban hành mẫu giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh và hướng dẫn thống nhất thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh.

- Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển các loại cây cổ thụ, cây cần bảo tồn.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã.

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc quản lý, bảo vệ và phát triển cây xanh trên địa bàn mình quản lý.

- Tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch chuyên ngành cây xanh đô thị. Xây dựng kế hoạch phát triển cây xanh đô thị phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị đã được phê duyệt.

- Trên cơ sở các quy định cụ thể của Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ Xây dựng, chỉ đạo trực tiếp và giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc thực hiện trồng, duy trì và chăm sóc cây xanh.

- Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển các cây xanh đô thị (trừ các loại cây nói tại Khoản 1 Điều này).

+ Cây xanh trồng trên đường, phố, công viên thuộc sở hữu công cộng.

+ Cây xanh có chiều cao từ 10m và có đường kính từ 30cm trở lên trồng trong các khuôn viên của các tổ chức, cá nhân.

- UBND thị xã Kon Tum có trách nhiệm chỉ đạo Công ty Môi trường đô thị xây dựng vườn ươm cây xanh, hoa, cây cảnh để cung cấp đủ cho nhu cầu phát triển cây xanh đô thị toàn tỉnh.

- Thường xuyên chỉ đạo UBND các phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền, giáo dục vận động các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia bảo vệ, chăm sóc và phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (thay b/c);
- TT HĐND tỉnh (thay b/c);
- Bộ Xây dựng (thay b/c);
- Cục Kiểm tra VB QPPL
Bộ Tư pháp (thay b/c)
- Như Điều 3 (t/h).
- Lưu VTXD.

TM. UBND TỈNH KON TUM
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Xuân Quý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu18/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2006
Ngày hiệu lực31/05/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/09/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 18/2006/QĐ-UBND giao nhiệm vụ quản lý cây xanh đô thị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 18/2006/QĐ-UBND giao nhiệm vụ quản lý cây xanh đô thị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu18/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýĐào Xuân Quý
        Ngày ban hành16/05/2006
        Ngày hiệu lực31/05/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/09/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 18/2006/QĐ-UBND giao nhiệm vụ quản lý cây xanh đô thị

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2006/QĐ-UBND giao nhiệm vụ quản lý cây xanh đô thị