Quyết định 18/2007/QĐ-UBND

Quyết định 18/2007/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung chính sách tái định cư dự án đường Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2007/QĐ-UBND chính sách tái định cư dự án đường Xuân Diệu Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2007/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 09 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN CHÍNH SÁCH TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN ĐƯỜNG XUÂN DIỆU, THÀNH PHỐ QUY NHƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 197/2004/NĐ-CP">116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định 108/2005/QĐ-UBND ngày 19/9/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành bổ sung chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1112/TTr-STC-VG ngày 15/6/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 77/2006/QĐ-UBND ngày 11/8/2006 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chính sách tái định cư dự án đường Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn như sau:

- Tại tiết 1.5, khoản 1, Điều 1:

+ Đã quy định: "Đối với các trường hợp bị giải tỏa một phần có diện tích đất thu hồi dưới 60 m2 không đủ điều kiện giao 01 lô đất tái định cư; hoặc trường hợp bị giải tỏa trắng nhưng toàn bộ diện tích đất thu hồi nhỏ không đủ điều kiện giao 02 lô đất tái định cư, nếu hộ có nhiều nhân khẩu bị ảnh hưởng, đủ điều kiện tách hộ và có nguyện vọng được giao thêm 01 lô đất tái định cư theo giá quy định hiện hành thì tùy theo khả năng quỹ đất tái định cư Hội đồng nhà đất thành phố xem xét, đề nghị UBND thành phố Quy Nhơn giao thêm 01 lô đất tái định cư theo đơn giá đất do UBND tỉnh quy định (theo đơn giá đất chung của toàn tỉnh) ".

+ Nay điều chỉnh thành:

a. Trường hợp hộ gia đình bị giải tỏa trắng nhưng diện tích đất bị thu hồi nhỏ không đủ điều kiện giao 02 lô đất tái định cư nhưng có đủ 2 cặp vợ chồng trở lên có quan hệ huyết thống thực tế đang sống chung trong cùng một nhà (được xác định tại thời điểm kiểm kê lập phương án bồi thường), nếu hộ gia đình có nhu cầu mua thêm một lô đất tái định cư thì tùy khả năng quỹ đất hiện có, UBND thành phố xem xét, giao thêm một lô đất tái định cư và phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá hiện hành do UBND tỉnh công bố hàng năm.

b. Đối với các hộ gia đình bị giải tỏa một phần, diện tích còn lại không quá 80 m2 nhưng có đủ 2 cặp vợ chồng trở lên có quan hệ huyết thống thực tế đang sống chung trong cùng một nhà (được xác định tại thời điểm kiểm kê lập phương án bồi thường), nếu hộ gia đình có nhu cầu mua thêm một lô đất tái định cư thì tùy khả năng quỹ đất hiện có, UBND thành phố xem xét, giao một lô đất tái định cư và nộp tiền sử dụng đất theo đơn giá đất được quy định tại tiết 3.1, khoản 3, Điều 1.

- Bỏ quy định tại tiết 3.2, khoản 3, Điều 1 và điều chỉnh tiết 3.3, khoản 3, Điều 1 thành tiết 3.2, khoản 3, Điều 1.

Điều 2. Xử lý đất tái định cư đối với các hộ dân có liên quan đến dự án chỉnh trang đô thị trước đây.

1. Đối với các hộ dân trước đây đã được bồi thường, hỗ trợ thiệt hại tài sản theo quy định, được giao đất tái định cư thuộc dự án chỉnh trang đô thị, đã chuyển nhượng đất tái định cư cho người khác, không tự tháo dỡ, giao trả đất cho Nhà nước, nay cũng thuộc diện bị giải tỏa đối với dự án đường Xuân Diệu, nếu thực sự không có chỗ ở nào khác thì UBND thành phố Quy Nhơn được xem xét giao một lô đất tái định cư theo giá hiện hành do UBND tỉnh công bố hàng năm.

2. Trường hợp các hộ dân được giao đất tại khoản 1, Điều này thật sự có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng nộp tiền sử dụng đất một lần thì UBND thành phố Quy Nhơn xem xét, quyết định cho nộp chậm tiền sử dụng đất trong thời hạn 5 năm, trong đó năm đầu tiên nộp ít nhất 50% tiền sử dụng đất phải nộp.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 77/2006/QĐ-UBND ngày 11/8/2006 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chính sách tái định cư dự án đường Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2007/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 18/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/08/2007
Ngày hiệu lực 19/08/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 18/2007/QĐ-UBND chính sách tái định cư dự án đường Xuân Diệu Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 18/2007/QĐ-UBND chính sách tái định cư dự án đường Xuân Diệu Bình Định
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 18/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Định
Người ký Vũ Hoàng Hà
Ngày ban hành 09/08/2007
Ngày hiệu lực 19/08/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 14 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 18/2007/QĐ-UBND chính sách tái định cư dự án đường Xuân Diệu Bình Định

Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2007/QĐ-UBND chính sách tái định cư dự án đường Xuân Diệu Bình Định

  • 09/08/2007

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 19/08/2007

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực