Quyết định 18/2007/QĐ-UBND

Quyết định 18/2007/QĐ-UBND mức phụ cấp đối với giáo viên mầm non ngoài công lập do tỉnh Hà Nam ban hành

Quyết định 18/2007/QĐ-UBND mức phụ cấp giáo viên mầm non ngoài công lập Hà Nam đã được thay thế bởi Quyết định 378/QĐ-UBND 2018 công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật Hà Nam và được áp dụng kể từ ngày 05/03/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2007/QĐ-UBND mức phụ cấp giáo viên mầm non ngoài công lập Hà Nam


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2007/QĐ-UBND

Phủ Lý, ngày 21 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khoá XVI, kỳ họp thứ 12 về mức phụ cấp đối với giáo viên mầm non ngoài công lập,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mức phụ cấp đối với giáo viên mầm non ngoài công lập như sau:

1. Mức hỗ trợ của ngân sách:

a) 340.000 đồng/ tháng với giáo viên có trình độ đại học sư phạm.

b) 320.000 đồng/ tháng với giáo viên có trình độ cao đẳng sư phạm.

c) 300.000 đồng/ tháng với giáo viên có trình độ trung học sư phạm.

d) 240.000 đồng/ tháng với giáo viên có trình độ sơ học sư phạm.

đ) 220.000 đồng/ tháng với giáo viên chưa qua đào tạo.

2. Nguồn chi trả:

a) Từ ngân sách huyện, thị xã theo mức trên.

b) Trích từ nguồn thu học phí của học sinh theo nguyên tắc: “Bảo đảm cho cán bộ, giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non bán công, dân lập được hưởng phụ cấp không thấp hơn mức lương tối thiểu do nhà nước quy định tại từng thời điểm”.

3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2008.

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục - Đào tạo, Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần Xuân Lộc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu18/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2007
Ngày hiệu lực31/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/03/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 18/2007/QĐ-UBND mức phụ cấp giáo viên mầm non ngoài công lập Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 18/2007/QĐ-UBND mức phụ cấp giáo viên mầm non ngoài công lập Hà Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu18/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýTrần Xuân Lộc
        Ngày ban hành21/12/2007
        Ngày hiệu lực31/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/03/2018
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 18/2007/QĐ-UBND mức phụ cấp giáo viên mầm non ngoài công lập Hà Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2007/QĐ-UBND mức phụ cấp giáo viên mầm non ngoài công lập Hà Nam