Quyết định 18/2007/QĐ-UBND

Quyết định 18/2007/QĐ-UBND thu hồi Quyết định 871/1998/QĐ/UBT do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2007/QĐ-UBND thu hồi Quyết định 871/1998/QĐ/UBT Vĩnh Long


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2007/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 27 tháng 9 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI QUYẾT ĐỊNH SỐ 871/1998/QĐ/UBT, NGÀY 25/5/1998 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý, ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý;

Xét Tờ trình số 1305/TTr-SNV ngày 19/9/2007 của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Quyết định số 871/1998/QĐ/UBT, ngày 25/5/1998 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long.

Lý do: Không còn phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và được đăng Công báo tỉnh./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu18/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/09/2007
Ngày hiệu lực07/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 18/2007/QĐ-UBND thu hồi Quyết định 871/1998/QĐ/UBT Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 18/2007/QĐ-UBND thu hồi Quyết định 871/1998/QĐ/UBT Vĩnh Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu18/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýTrương Văn Sáu
        Ngày ban hành27/09/2007
        Ngày hiệu lực07/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 18/2007/QĐ-UBND thu hồi Quyết định 871/1998/QĐ/UBT Vĩnh Long

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2007/QĐ-UBND thu hồi Quyết định 871/1998/QĐ/UBT Vĩnh Long

            • 27/09/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/10/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực