Quyết định 18/2007/QĐ-UBND

Quyết định 18/2007/QĐ-UBND ban hành tiêu chí mở tuyến vận tải khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá từ nguồn ngân sách Nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2007/QĐ-UBND tiêu chí mở tuyến vận tải khách công cộng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 18/2007/QĐ-UBND

Biên Hòa, ngày 16 tháng 3 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH TIÊU CHÍ MỞ TUYẾN VẬN CHUYỂN KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT CÓ TRỢ GIÁ TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Điều 2 Nghị quyết số 80/2006/NQ-HĐND ngày 21/12/2006 của HĐND tỉnh Đồng Nai - khóa VII - kỳ họp thứ 10 về mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Đồng Nai năm 2007;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 129/TTr- SGTVT ngày 05/02/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tiêu chí mở tuyến vận tải khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá từ nguồn ngân sách Nhà nước như sau:

1. Tiêu chí mở tuyến vận tải khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá từ nguồn ngân sách Nhà nước là các tính chất, dấu hiệu làm căn cứ nhận biết để thẩm định và phê duyệt việc mở tuyến vận tải khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá từ nguồn ngân sách Nhà nước của tỉnh.

2. Việc mở tuyến vận tải khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá từ nguồn ngân sách Nhà nước phải đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

a) Tuyến xe buýt được mở phải nằm trong quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông công cộng bằng xe buýt theo quy định. Tuyến vận tải khách công cộng bằng xe buýt này phải nằm trên trục đường nối các khu dân cư có nhu cầu đi lại lớn, thường xuyên và phân định rõ giữa tuyến xe buýt với tuyến xe khách.

b) Tuyến có cự ly vận chuyển từ 10 km đến 50 km và không trùng quá 40% cự ly của tuyến ngắn.

c) Tuyến vận tải khách công cộng bằng xe buýt có trong quy hoạch nhưng không có đơn vị nào đăng ký hoạt động mà ở tuyến đường đó thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông cần có xe buýt hoạt động.

d) Hệ số lợi dụng trọng tải khoán tối thiểu phải đảm bảo từ 40% trọng tải xe khi bắt đầu khai thác thử nghiệm trở lên và doanh thu không đủ bù đắp chi phí hợp lý theo luật định.

đ) Căn cứ vào khả năng cân đối từ nguồn ngân sách Nhà nước hàng năm của tỉnh để mở tuyến xe buýt có trợ giá từ ngân sách.

Các tuyến xe buýt hội đủ 05 tiêu chí trên thì được xem xét cho mở có trợ giá từ nguồn ngân sách Nhà nước.

3. Quy trình mở tuyến vận tải khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá từ nguồn ngân sách Nhà nước

a) Căn cứ vào các tiêu chí quy định tại khoản 2 Điều này, Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan đề xuất trình UBND tỉnh phê duyệt phương án mở tuyến vận tải khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá từ nguồn ngân sách Nhà nước và định kỳ báo cáo UBND tỉnh về tình hình và kết quả hoạt động.

b) Trước khi chính thức khai thác tuyến vận tải khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá từ nguồn ngân sách Nhà nước các tuyến được mở phải qua thời gian khai thác thử nghiệm là 06 tháng tính từ khi có quyết định phê duyệt phương án trợ giá của UBND tỉnh.

c) Điều kiện chuyển tuyến từ khai thác thử nghiệm sang khai thác chính thức là hệ số lợi dụng trọng tải tháng thứ sáu của phương tiện đạt từ 50% trở lên. Trường hợp hệ số lợi dụng trọng tải đạt dưới 50% thì sẽ không tiếp tục thực hiện trợ giá cho tuyến đó.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Giao thông Vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Văn Một

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu18/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/03/2007
Ngày hiệu lực26/03/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 18/2007/QĐ-UBND tiêu chí mở tuyến vận tải khách công cộng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 18/2007/QĐ-UBND tiêu chí mở tuyến vận tải khách công cộng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu18/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýVõ Văn Một
        Ngày ban hành16/03/2007
        Ngày hiệu lực26/03/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 18/2007/QĐ-UBND tiêu chí mở tuyến vận tải khách công cộng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2007/QĐ-UBND tiêu chí mở tuyến vận tải khách công cộng

            • 16/03/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/03/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực