Quyết định 18/2015/QĐ-TTg

Quyết định 18/2015/QĐ-TTg sửa đổi Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa kèm theo Quyết định 28/2010/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2015/QĐ-TTg sửa đổi Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nghi Sơn Thanh Hóa


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2015/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

vỀ viỆc sỬa đỔi, bỔ sung mỘt sỐ điỀu cỦa QUY chẾ hoẠt đỘng cỦa Khu kinh tẾ Nghi Sơn, tỈnh Thanh Hóa ban hÀnh kèm theo QuyẾt đỊnh sỐ 28/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2010 cỦa ThỦ tưỚng Chính phỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế và Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 28/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 28/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 2 như sau:

“2. Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa có tổng diện tích 106.000 ha, bao gồm: 66.497,57 ha đất liền và đảo, 39.502,43 ha mặt nước (trong đó: phần diện tích hiện hữu là 18.611,8 ha, phần diện tích mở rộng là 47.885,77 ha đất liền và đảo, 39.502,43 ha mặt nước).

Ranh giới địa lý Khu kinh tế Nghi Sơn được xác định như sau:

- Phía Bắc giáp huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa;

- Phía Nam giáp huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An;

- Phía Đông giáp biển Đông;

- Phía Tây giáp các xã Tượng Văn, Tượng Lĩnh, Tượng Sơn, Công Liêm huyện Nông Cống và Vườn Quốc gia Bến En, xã Phúc Đường huyện Như Thanh.

Phần diện tích đất liền và đảo bao gồm toàn bộ diện tích thuộc địa giới hành chính của huyện Tĩnh Gia: 33 xã và 01 thị trấn Tĩnh Gia (trong đó 12 xã thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn hiện hữu); 03 xã: Yên Mỹ, Công Bình, Công Chính thuộc huyện Nông Cống; 03 xã: Thanh Tân, Thanh Kỳ, Yên Lạc thuộc huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa;

Phần diện tích mặt nước được giới hạn bởi các điểm GH1, GH2, GH3, GH4, GH5, GH6; tọa độ (theo hệ tọa độ VN 2000) các điểm cụ thể như sau: GH1 (x=2165854.59; y=585638.74); GH2 (x=2165854.59; y=590613.41); GH3 (x=2155775.48; y=590613.41); GH4 (x=2148387.26; y=601323.11); GH5 (x=2133387.26; y=601323.11); GH6 (x=2133387.26; 7=584584.64).”

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:

“Điều 3. Mục tiêu phát triển chủ yếu của Khu kinh tế Nghi Sơn:

1. Khai thác tối đa lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý kinh tế và chính trị trong giao thương, dịch vụ quốc tế và trong nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa, khu vực Bắc Trung Bộ nhằm góp phần thu hẹp khoảng cách khu vực này với các vùng khác trong cả nước.

2. Xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn thành một khu vực phát triển năng động, một trọng điểm phát triển ở phía Nam của vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, đồng thời là cầu nối giữa vùng Bắc Bộ với Trung Bộ và Nam Bộ, tạo động lực mạnh để thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh lân cận phát triển nhanh, thu hẹp khoảng cách phát triển với vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và với cả nước.

3. Xây dựng và phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn thành một khu vực phát triển công nghiệp tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực gắn với việc xây dựng và khai thác có hiệu quả cảng biển nước sâu với trọng tâm là công nghiệp lọc - hóa dầu và công nghiệp cơ bản như: công nghiệp hóa chất sau lọc hóa dầu, công nghiệp luyện cán thép cao cấp, cơ khí chế tạo, sửa chữa và đóng mới tàu biển, công nghiệp điện, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến nông, lâm, ngư nghiệp chất lượng cao phục vụ xuất khẩu...

4. Tạo nhiều việc làm, thúc đẩy đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; từng bước hình thành Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong khu vực.

5. Từ nay đến năm 2025, hoàn thiện môi trường đầu tư và kinh doanh đặc biệt thuận lợi, triển khai một số công trình hạ tầng kinh tế, xã hội quan trọng và thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và sản xuất, kinh doanh tại Khu kinh tế Nghi Sơn. Sau năm 2025, phát triển đồng bộ về công nghiệp; dịch vụ; thương mại; tài chính; văn hóa - xã hội; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; gắn phát triển kinh tế xã hội với an ninh quốc phòng. Đầu tư phát triển đồng bộ và hiện đại hệ thống kết cấu hạ tầng trong các khu đô thị sinh thái, thân thiện với môi trường, đạt tiêu chuẩn cao; phát triển theo mô hình đô thị xanh và bền vững; phấn đấu trở thành một khu vực đô thị phát triển năng động và hiện đại.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2015.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tưởng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2015/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu18/2015/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/06/2015
Ngày hiệu lực01/08/2015
Ngày công báo27/06/2015
Số công báoTừ số 627 đến số 628
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2015/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 18/2015/QĐ-TTg sửa đổi Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nghi Sơn Thanh Hóa


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 18/2015/QĐ-TTg sửa đổi Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nghi Sơn Thanh Hóa
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu18/2015/QĐ-TTg
     Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
     Người kýNguyễn Tấn Dũng
     Ngày ban hành12/06/2015
     Ngày hiệu lực01/08/2015
     Ngày công báo27/06/2015
     Số công báoTừ số 627 đến số 628
     Lĩnh vựcThương mại
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật6 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 18/2015/QĐ-TTg sửa đổi Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nghi Sơn Thanh Hóa

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2015/QĐ-TTg sửa đổi Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nghi Sơn Thanh Hóa

         • 12/06/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 27/06/2015

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/08/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực