Quyết định 18/2015/QĐ-UBND

Quyết định 18/2015/QĐ-UBND về Quy định mức khoán chi phí quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2015/QĐ-UBND mức chi phí xử lý tang vật phương tiện vi phạm bị tịch thu Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2015/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 24 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC KHOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ, XỬ LÝ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH BỊ TỊCH THU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dânỦy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Thông tư số 173/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức khoán chi phí quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu trên địa bàn tỉnh Bình Định, cụ thể như sau:

1. Mức khoán chi phí cho các cơ quan, đơn vị có chức năng liên quan:

a. Các Hạt Kiểm lâm: 25% trên số tiền thu được/vụ việc.

b. Văn phòng Chi cục Kiểm lâm; Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng: 10% trên số tiền thu được/vụ việc.

c. Các cơ quan khác: 25% trên số tiền thu được/vụ việc.

2. Đến cuối năm tài chính, nếu số kinh phí khoán quy định tại Khoản 1 Điều này còn thừa, không sử dụng hết thì thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. Trường hợp kinh phí khoán không đủ để thanh toán các chi phí liên quan theo quy định thì các khoản chi còn thiếu được ngân sách nhà nước bổ sung kinh phí cho đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì quản lý, xử lý tang vật, phương tiện bị tịch thu do vi phạm hành chính để bảo đảm kinh phí thực hiện.

Điều 2. Quy định mức chi bồi dưỡng tối đa cho Hội đồng xác định giá trị tang vật, phương tiện (gọi tắt là Hội đồng xác định giá trị) và Hội đồng thanh lý tang vật, phương tiện (gọi tắt là Hội đồng thanh lý) như sau:

1. Hội đồng xác định giá trị và Hội đồng thanh lý khi thực hiện nhiệm vụ xác định giá trị tang vật, phương tiệntổ chức thanh lý tang vật, phương tiện thì được chi bồi dưỡng với mức tối đa như sau:

a. Chủ tịch Hội đồng: 120.000 đồng/buổi họp;

b. Các thành viên khác: 100.000 đồng/buổi họp.

Thủ trưởng cơ quan của Người ra quyết định tịch thu căn cứ khả năng kinh phí được khoán của đơn vị mình để quyết định mức chi cụ thể nhưng không vượt quá mức chi tối đa quy định tại Khoản 1 Điều này.

2. Trường hợp làm việc trong các ngày nghỉ (Lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật) thì thực hiện chi bồi dưỡng không quá 1,5 lần mức chi quy định tại Khoản 1 Điều này. Nếu đã chi bồi dưỡng theo mức hệ số này thì không thanh toán chế độ phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ.

Điều 3. Các nội dung khác liên quan đến quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu không quy định tại Quyết định này được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 173/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký; bãi bỏ Quyết định số 97/2004/QĐ-UB ngày 08/10/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng các khoản thu chi phát sinh từ việc xử lý tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định.

2. Đối với các trường hợp đã có quyết định tịch thu sung quỹ Nhà nước kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 đến ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành nếu chưa được cơ quan Tài chính thanh toán chi phí thì được trích khoán chi phí theo quy định tại Quyết định này.

3. Giao Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành: Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan Bình Định, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu18/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/07/2015
Ngày hiệu lực03/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 18/2015/QĐ-UBND mức chi phí xử lý tang vật phương tiện vi phạm bị tịch thu Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 18/2015/QĐ-UBND mức chi phí xử lý tang vật phương tiện vi phạm bị tịch thu Bình Định
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu18/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýHồ Quốc Dũng
       Ngày ban hành24/07/2015
       Ngày hiệu lực03/08/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVi phạm hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 18/2015/QĐ-UBND mức chi phí xử lý tang vật phương tiện vi phạm bị tịch thu Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2015/QĐ-UBND mức chi phí xử lý tang vật phương tiện vi phạm bị tịch thu Bình Định

           • 24/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/08/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực