Quyết định 18/2015/QĐ-UBND

Quyết định 18/2015/QĐ-UBND sửa đổi định mức dự toán xây dựng dịch vụ công ích đô thị tỉnh Đắk Lắk tại Quyết định 35/2009/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 18/2015/QĐ-UBND sửa đổi dự toán dịch vụ công ích đô thị Đắk Lắk tại 35/2009/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮKLẮK
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2015/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 17 tháng 7 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 35/2009/QĐ-UBND NGÀY 18/12/2009 CỦA UBND TỈNH ĐẮK LẮK

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 20/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/03/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng Đắk Lắk tại Tờ trình số 120/TTr-SXD ngày 29/5/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số định mức dự toán xây dựng dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tại Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 của UBND tỉnh Đắk Lắk như sau:

1. Bổ sung định mức dự toán xây dựng CX.41151, CX.41152. Bảo dưỡng bồn cỏ sau khi trồng, kích thước bồn cỏ loại 1m2, 2m2 như sau:

Đơn vị tính :bồn/tháng

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

kích thước bồn cỏ loại 1m2

kích thước bồn cỏ loại 2m2

CX.4115

Bảo dưỡng bồn cỏ sau khi trồng

Vật liệu:

- Nước sạch

Nhân công:

- Cấp bậc thợ 3,5/7

Máy thi công:

- Xe bồn 5m3

 

m3

 

công

 

ca

 

0,30

 

0,106

 

0,016

 

0,60

 

0,213

 

0,023

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

2. Sửa đổi định mức ca máy thi công trong định mức dự toán CX.51130. Vận chuyển rác cây đốn hạ, cây đổ ngã - Cây loại 3 như sau:

Đơn vị tính :cây

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CX.51130

Vận chuyển rác cây đốn hạ, cây đổ ngã

– Cây loại 3

 

Nhân công:

- Cấp bậc thợ 3,5/7

Máy thi công:

- Ô tô tải 2 tấn

 

công

 

ca

 

1,548

 

0,302

 

 

 

 

3

3. Bổ sung thành phần công việc trong định mức dự toán CX.51160. Công tác bảo vệ bãi rác, nghĩa trang như sau:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ, dụng cụ làm việc.

- Nhận ca trực, kiểm tra nội dung công việc của ca trực trước trong sổ trực.

- Kiểm tra ổ khóa cửa kho tàng, phòng làm việc, nhà linh…cùng với bảo vệ ca trực trước.

- Ký nhận ca trực.

- Tuần tra canh gác, phát hiện, ngăn ngừa sự phá hoại của người và gia súc, phòng chống cháy nổ.

- Báo cáo thủ trưởng đơn vị đồng thời liên hệ và phối hợp với công an địa phương xử lý tình huống khi có sự việc mất an ninh xảy ra.

- Ghi chép nội dung công việc và diễn biến trong ca trực vào sổ trực.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi hết ca trực, cất dụng cụ tại nơi quy định.

- Bàn giao và báo cáo tình hình cho ca trực mới.

Điều 2. Việc sửa đổi, bổ sung định mức dự toán xây dựng dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là căn cứ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí duy trì dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 27/7/2015;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
-Bộ Xây dựng;
- Vụ pháp chế (Bộ Xây dựng);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL- Bộ TP;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh
- Như điều 3;
- UBND các xã, phường, thị trấn
do UBND các huyện, TX, TP sao gửi;
- Báo Đắk Lắk, Đài PTTH tỉnh;
- Website của tỉnh, Công báo tỉnh;
- VP UBND tỉnh: Các PCVP; các P, TT:
- Lưu VT-CN
(HT.90)

TM ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Nghị

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 18/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu18/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2015
Ngày hiệu lực27/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 18/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 18/2015/QĐ-UBND sửa đổi dự toán dịch vụ công ích đô thị Đắk Lắk tại 35/2009/QĐ-UBND


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 18/2015/QĐ-UBND sửa đổi dự toán dịch vụ công ích đô thị Đắk Lắk tại 35/2009/QĐ-UBND
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu18/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
       Người kýPhạm Ngọc Nghị
       Ngày ban hành17/07/2015
       Ngày hiệu lực27/07/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 18/2015/QĐ-UBND sửa đổi dự toán dịch vụ công ích đô thị Đắk Lắk tại 35/2009/QĐ-UBND

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 18/2015/QĐ-UBND sửa đổi dự toán dịch vụ công ích đô thị Đắk Lắk tại 35/2009/QĐ-UBND

           • 17/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực