Quyết định 180/QĐ-TTg

Quyết định 180/QĐ-TTg năm 2015 về thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 180/QĐ-TTg thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX 2015


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 180/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX gồm có:

1. Bà Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương làm Trưởng ban Ban Tổ chức Đại hội;

2. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, làm Phó trưởng ban Ban Tổ chức Đại hội;

3. Ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Phó trưởng ban Ban Tổ chức Đại hội;

4. Bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Đại hội;

5. Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, y viên;

6. Ông Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy viên;

7. Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên;

8. Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy viên;

9. Ống Nguyễn Thế Trung, Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương, Ủy viên;

10. Ông Nguyễn Văn Quynh, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên;

11. Ông Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên;

12. Ông Bùi Quang Bền, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên;

13. Ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy viên;

14. Ông Lại Xuân Môn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên;

15. Ông Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chỉnh phủ, Ủy viên;

16. Ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên;

17. Ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên;

18. Ông Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên;

19. Ông Mai Quang Phấn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên;

20. Ông Phan Huy Hiền, Phó Tổng biên tập Báo Nhân dân, Ủy viên;

21. Ông Nguyễn Thành Lương, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy viên;

22. Ông Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Ủy viên;

23. Ông Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy viên;

24. Ông Vương Văn Đỉnh, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưng Trung ương, Ủy viên.

Điều 2. Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX hoạt động theo Quy chế do Ban Tổ chức Đại hội ban hành.

Giúp việc cho Ban Tổ chức Đại hội có các Tiểu ban: Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban Tuyên truyền, Tiểu ban Phục vụ Đại hội. Danh sách và nhiệm vụ cụ thể của các Tiểu ban do Trưởng Ban Tổ chức Đại hội quyết định.

Ban Tổ chức Đại hội được sử dụng con dấu của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ.

Điều 3. Ban Tổ chức Đại hội có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo, kiểm tra Đại hội Thi đua, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và chuẩn bị nội dung, các điều kiện để tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Điều 4. Bộ Tài chính có trách nhiệm đảm bảo kinh phí cho việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và hoạt động của Ban Tổ chức Đại hội.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các thành viên Hội đồng TĐKT Trung ương;
- Ban Thi đua - Khen thưng Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TCCV (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn
Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 180/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu180/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/02/2015
Ngày hiệu lực03/02/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 180/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 180/QĐ-TTg thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 180/QĐ-TTg thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu180/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành03/02/2015
        Ngày hiệu lực03/02/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 180/QĐ-TTg thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 180/QĐ-TTg thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX 2015

            • 03/02/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/02/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực