Quyết định 1800/QĐ-UBND

Quyết định 1800/QĐ-UBND năm 2007 về chính sách hỗ trợ và chính sách cho vay đối với người lao động tỉnh Kiên Giang đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

Quyết định 1800/QĐ-UBND năm 2007 hỗ trợ cho vay đối với người lao động Kiên Giang đã được thay thế bởi Quyết định 2649/QĐ-UBND hỗ trợ cho vay đối với người lao động Kiên Giang và được áp dụng kể từ ngày 10/11/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 1800/QĐ-UBND năm 2007 hỗ trợ cho vay đối với người lao động Kiên Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 1800/QĐ-UBND

Rạch Giá, ngày 19 tháng 9 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VÀ CHÍNH SÁCH CHO VAY ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TỈNH KIÊN GIANG ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 81/2003/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 22/2003/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 10 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 81/2003/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2003;

Xét Tờ trình số 415/TTr-LĐTBXH ngày 29 tháng 5 năm 2007 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ký quyết định chính sách cho vay đối với người lao động tỉnh Kiên Giang đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành chính sách hỗ trợ và chính sách cho vay đối với người lao động tỉnh Kiên Giang đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài cụ thể như sau:

1. Chính sách hỗ trợ: khi một người lao động thuộc đối tượng chính sách, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài sẽ được hỗ trợ như sau:

a. Ngân sách tỉnh hỗ trợ 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm ngàn) cho người lao động là đối tượng nghèo.

b. Ngân sách tỉnh hỗ trợ 1.000.000 đồng (một triệu) cho người lao động thuộc các đối tượng sau:

- Con ruột, cháu ruột gọi bằng ông, bà của liệt sỹ;

- Con ruột, cháu ruột gọi bằng ông, bà của thương binh 2/4 trở lên, bệnh binh 1/4;

- Con ruột, cháu ruột gọi bằng ông, bà của Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

- Con ruột, cháu ruột gọi bằng ông, bà của người có Huân chương kháng chiến Hạng I và Hạng II;

- Con ruột, cháu ruột gọi bằng ông, bà của những người đang thờ cúng liệt sỹ hoặc đang trực tiếp phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

- Công dân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

2. Chính sách cho vay:

Ngân hàng Chính sách xã hội Kiên Giang cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài thuộc các đối tượng nói trên vay và giải ngân làm hai đợt như sau:

- Đợt I, cho vay ban đầu từ nguồn vốn địa phương không quá 2.200.000 đồng (hai triệu hai trăm ngàn) để người lao động chi phí cho các khoản: khám sức khỏe sơ tuyển; chi phí ăn, ở, đi lại trong thời gian học định hướng, ngoại ngữ; khám sức khỏe tổng quát; lệ phí thủ tục xuất nhập cảnh;

- Đợt 2, cho vay đủ tổng số chi phí theo mức phí của từng thị trường để người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (bao gồm các khoản cho vay ban đầu).

Điều 2. Trách nhiệm của ngân sách

1. Trường hợp người lao động vay không quá 30.000.000 đồng (ba mươi triệu) theo quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội:

a. Người lao động thuộc các đối tượng ở Điều 1 được:

- Khấu trừ trong tổng số vay khoản ngân sách hỗ trợ theo quy định tại Điều 1, khoản 1;

- Không chịu lãi suất mức cho vay ban đầu quy định tại Điều 2, khoản 2;

- Trả nợ vay và chịu lãi suất số vay còn lại.

b. Ngân sách tỉnh sẽ bù đắp cho Ngân hàng Chính sách xã hội Kiên Giang các khoản hụt thu.

2. Trường hợp người lao động vay vượt quá 30.000.000 đồng (ba mươi triệu) theo quy định để đi làm việc ở thị trường cao hơn:

a. Người lao động được hưởng các ưu đãi đã quy đinh tại Điều 2, khoản 1.

b. Ngân sách tỉnh tạm ứng cho Ngân hàng Chính sách xã hội Kiên Giang phần vượt định mức vay và thu hồi lại khi ngân hàng thu hồi nợ vay từ người lao động.

Điều 3. Trách nhiệm của các đơn vị xuất khẩu lao động

Các doanh nghiệp được phép hoạt động xuất khẩu lao động, các Trung tâm giới thiệu việc làm có trách nhiệm tạm ứng trước các chi phí: giáo dục định hướng; học ngoại ngữ và các khoản chi phí khác cho người lao động. Khi ngân hàng giải ngân các đơn vị thu hồi tạm ứng.

Điều 4. Cuối mỗi quý, Sở Tài chính cùng Ngân hàng Chính sách xã hội Kiên Giang đối chiếu sổ sách để:

- Cấp bù phần hỗ trợ ngân sách trong vốn vay của người lao động;

- Cấp bù phần lãi mà ngân sách hỗ trợ cho người lao động;

- Tạm ứng phần vượt mức vay;

- Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh để thanh toán các khoản rủi ro.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Tài chính; Chi nhánh Ngân hành nhà nước tỉnh; Ngân hàng Chính sách xã hội Kiên Giang, các đơn vị tham gia xuất khẩu lao động; người lao động cùng các đơn vị có liên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Văn Hà Phong

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1800/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1800/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/09/2007
Ngày hiệu lực19/09/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tiền tệ - Ngân hàng, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/11/2008
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1800/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1800/QĐ-UBND năm 2007 hỗ trợ cho vay đối với người lao động Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1800/QĐ-UBND năm 2007 hỗ trợ cho vay đối với người lao động Kiên Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1800/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýVăn Hà Phong
        Ngày ban hành19/09/2007
        Ngày hiệu lực19/09/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tiền tệ - Ngân hàng, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/11/2008
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1800/QĐ-UBND năm 2007 hỗ trợ cho vay đối với người lao động Kiên Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1800/QĐ-UBND năm 2007 hỗ trợ cho vay đối với người lao động Kiên Giang