Quyết định 1801/QĐ-UBND

Quyết định 1801/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Ninh năm 2010

Nội dung toàn văn Quyết định 1801/QĐ-UBND chương trình Xúc tiến thương mại Bắc Ninh 2010 2009


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1801/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 04 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V “PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TỈNH BẮC NINH NĂM 2010”

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03.11.2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006-2010;

Căn cứ Quyết định số 80/2009/QĐ-TTg ngày 21.5.2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006-2010 ban hành kèm theo Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03.11.2005 của Thủ tướng Chính phủ;

Theo đề nghị của Sở Công thương tại tờ trình 392/SCT ngày 12.10.2009 về việc phê duyệt chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Ninh 2010;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chương trình “Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Ninh năm 2010” theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Giao Sở Công thương chủ trì thực hiện theo đúng nội dung đảm bảo hiệu quả và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong tỉnh tham gia.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Công thương; Tài chính; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh; các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Lương Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1801/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1801/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2009
Ngày hiệu lực04/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1801/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1801/QĐ-UBND chương trình Xúc tiến thương mại Bắc Ninh 2010 2009


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1801/QĐ-UBND chương trình Xúc tiến thương mại Bắc Ninh 2010 2009
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1801/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Lương Thành
        Ngày ban hành04/12/2009
        Ngày hiệu lực04/12/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1801/QĐ-UBND chương trình Xúc tiến thương mại Bắc Ninh 2010 2009

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1801/QĐ-UBND chương trình Xúc tiến thương mại Bắc Ninh 2010 2009

            • 04/12/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/12/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực