Quyết định 1802/QĐ-UBND

Quyết định 1802/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường khiếm thính tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 1802/QĐ-UBND dự án đầu tư xây dựng công trình Trường khiếm thính Lâm Đồng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1802/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 15 tháng 08 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRƯỜNG KHIẾM THÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Tiếp theo Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Trường khiếm thính tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 943/TTr-SXD ngày 27/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường khiếm thính tỉnh Lâm Đồng; cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Xây dựng Trường khiếm thính tỉnh Lâm Đồng.

2. Địa điểm xây dựng: phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

3. Nhóm, loại, cấp công trình: dự án nhóm C, công trình giáo dục, cấp III.

4. Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo.

5. Tổ chức tư vấn khảo sát, lập dự án: Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư và Xây dựng Nam Lâm Đồng.

6. Chủ nhiệm lập dự án: KS. Nguyễn Ngọc Cường.

7. Mục tiêu đầu tư:

Xây dựng mới cơ sở vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học tập cho giáo viên và học sinh của Trường khiếm thính tỉnh Lâm Đồng.

8. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

Tổng diện tích sàn 2.457m2, công trình cao 03 tầng (01 bán hầm, 01 trệt và 01 áp mái), chiều cao xây dựng 10,84m (tính từ cốt 0.00), chiều sâu tầng bán hầm 04m, gồm:

- Xây dựng khối phòng học và phòng phục vụ học tập: 12 phòng học, 04 phòng chức năng, 02 phòng dạy nghề, phòng hội đồng, phòng truyền thống, phòng thư viện và 03 phòng làm việc.

- Xây dựng khối nội trú và phục vụ: 15 phòng nội trú, bếp, nhà ăn và hội trường.

- Mua sắm trang thiết bị: 74 bộ bàn, ghế học sinh, 13 bảng từ; 12 bộ bàn, ghế giáo viên; 01 bộ bàn, ghế phòng hội đồng; 06 bàn và 36 ghế thư viện; 60 giường tầng; 18 bàn và 60 ghế hội trường; 120 bộ chăn, ra, gối, nệm.

- Xây dựng hạ tầng: sân chơi, sân tập thể dục thể thao; cổng, hàng rào.

9. Tng mức đầu tư: 18.520 triệu đồng (mười tám tỷ, năm trăm hai mươi triệu đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:

14.679 triệu đồng;

- Chi phí thiết bị:

892 triệu đồng;

- Chi phí quản lý dự án:

334 triệu đồng;

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:

1.092 triệu đồng;

- Chi phí khác:

339 triệu đồng;

- Chi phí dự phòng:

1.184 triệu đồng.

10. Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn tài trợ Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam: 9.000 triệu đồng.

- Vốn an sinh xã hội Ban Chỉ đạo Tây Nguyên: 5.900 triệu đồng.

- Vốn ngân sách nhà nước: 3.620 triệu đồng (nguồn xổ số kiến thiết hoặc ngân sách tập trung).

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án.

12. Tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án: giai đoạn 2016-2018.

Điều 2. Chủ đầu tư căn cứ nội dung dự án được phê duyệt tại Quyết định này và các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng để triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, Chủ đầu tư và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành ktừ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, KH, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Phan Văn Đa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1802/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1802/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/2016
Ngày hiệu lực15/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1802/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1802/QĐ-UBND dự án đầu tư xây dựng công trình Trường khiếm thính Lâm Đồng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1802/QĐ-UBND dự án đầu tư xây dựng công trình Trường khiếm thính Lâm Đồng 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1802/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhan Văn Đa
        Ngày ban hành15/08/2016
        Ngày hiệu lực15/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1802/QĐ-UBND dự án đầu tư xây dựng công trình Trường khiếm thính Lâm Đồng 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1802/QĐ-UBND dự án đầu tư xây dựng công trình Trường khiếm thính Lâm Đồng 2016

            • 15/08/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/08/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực