Quyết định 1803/QĐ-TTg

Quyết định 1803/QĐ-TTg năm 2008 về việc xuất dự trữ quốc gia vắc xin, thuốc sát trùng hỗ trợ các địa phương phòng trừ dịch bệnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1803/QĐ-TTg xuất dự trữ quốc gia vắc xin, thuốc sát trùng hỗ trợ các địa phương phòng trừ dịch bệnh


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1803/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT DỰ TRỮ QUỐC GIA VẮC XIN, THUỐC SÁT TRÙNG HỖ TRỢ CÁC ĐỊA PHƯƠNG PHÒNG TRỪ DỊCH BỆNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 3516/BNN-KH ngày 26 tháng 11 năm 2008, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8886/BKH-TM&DV ngày 5 tháng 12 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 935.000 liều vắc xin LMLM týp O; 200.000 liều vắc xin LMLM 3 týp; 471.000 liều vắc xin tụ huyết trùng trâu bò; 628.000 liều vắc xin dịch tả lợn; 161.000 lít sát trùng Benkocid thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho các địa phương phòng chống dịch bệnh như đề nghị của Bộ tại công văn 3516/BNN-KH ngày 26 tháng 11 năm 2008

Mức hỗ trợ cụ thể cho từng địa phương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định phù hợp với tình hình dịch bệnh ở địa phương đó.

Việc xuất cấp, quản lý, sử dụng số vắc xin, thuốc sát trùng nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Cục DTQG;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý, TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3).20

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1803/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1803/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2008
Ngày hiệu lực12/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1803/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1803/QĐ-TTg xuất dự trữ quốc gia vắc xin, thuốc sát trùng hỗ trợ các địa phương phòng trừ dịch bệnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1803/QĐ-TTg xuất dự trữ quốc gia vắc xin, thuốc sát trùng hỗ trợ các địa phương phòng trừ dịch bệnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1803/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành12/12/2008
        Ngày hiệu lực12/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1803/QĐ-TTg xuất dự trữ quốc gia vắc xin, thuốc sát trùng hỗ trợ các địa phương phòng trừ dịch bệnh

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1803/QĐ-TTg xuất dự trữ quốc gia vắc xin, thuốc sát trùng hỗ trợ các địa phương phòng trừ dịch bệnh

             • 12/12/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/12/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực