Quyết định 1804/QĐ-UBND

Quyết định 1804/QĐ-UBND quy định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1804/QĐ-UBND 2018 quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Bắc Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1804/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH GIÁ THÓC THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2018

CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29/11/2006;

Căn cứ Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 55/2010/QHH12, ngày 24/11/2010 của Quốc hội về việc miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Xét Tờ trình số 3194 /TTr - CT ngày 09/10/2018 của Cục Thuế Bắc Ninh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh là: 5.000 đồng/kg (Năm nghìn đồng/một kilôgam).

Điều 2. Giao cho Cục thuế Bắc Ninh phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn thu thuế sử dụng đất nông nghiệp theo dự toán đã giao.

Điều 3: Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế Bắc Ninh, Cục Thống kê Bắc Ninh, Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh, Hội nông dân tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận :
- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCTUBND tỉnh;
- Lưu : VT, KTTH, PVPKT, CVP.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tử Quỳnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1804/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1804/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2018
Ngày hiệu lực17/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1804/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1804/QĐ-UBND 2018 quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1804/QĐ-UBND 2018 quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Bắc Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1804/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Tử Quỳnh
        Ngày ban hành17/10/2018
        Ngày hiệu lực17/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1804/QĐ-UBND 2018 quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Bắc Ninh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1804/QĐ-UBND 2018 quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Bắc Ninh

            • 17/10/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/10/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực