Quyết định 1805/2008/QĐ-UBND

Quyết định 1805/2008/QĐ-UBND quy định phạm vi các khu vực phải xin giấy phép xây dựng đối với các trạm BTS loại 2 ở các đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 1805/2008/QĐ-UBND khu vực phải xin giấy phép xây dựng trạm BTS Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1805/2008/QĐ-UBND

Tuy Hòa, ngày 04 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH PHẠM VI CÁC KHU VỰC PHẢI XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG ĐỐI VỚI CÁC TRẠM BTS LOẠI 2 Ở CÁC ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11 tháng 12 năm 2007 của liên bộ: Bộ Xây dựng - Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị;

Xét đề nghị của liên Sở: Xây dựng, Thông tin và Truyền thông (tại Tờ trình số 182/TTr-SXD&STTTT ngày 24 tháng 10 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định phạm vi các khu vực phải xin giấy phép xây dựng đối với các trạm BTS loại 2 ở các đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Yên, với các nội dung như sau:

1. Các đô thị có các khu vực phải xin giấy phép xây dựng đối với các trạm BTS loại 2, gồm:

- Thị trấn Sông Cầu, huyện Sông Cầu.

- Thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An.

- Thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân.

- Thành phố Tuy Hòa.

- Thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa.

- Thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa.

- Đô thị Hòa Vinh, huyện Đông Hòa.

- Đô thị Phú Thứ, huyện Tây Hòa.

- Thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh.

2. Khu vực phải xin giấy phép xây dựng bao gồm:

- Khu vực sân bay, khu vực an ninh quốc phòng.

- Khu vực trung tâm văn hóa, chính trị.

- Các khu vực khác cần phải quản lý về kiến trúc, cảnh quan đô thị.

(Chi tiết như bản vẽ kèm theo Tờ trình số 182/TTr-SXD&STTTT ngày 24 tháng 10 năm 2008 của liên Sở: Xây dựng, Thông tin và Truyền thông)

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản hướng dẫn cụ thể việc cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp, Chi nhánh cung cấp dịch vụ viễn thông và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Kim Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1805/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1805/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/2008
Ngày hiệu lực04/11/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1805/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1805/2008/QĐ-UBND khu vực phải xin giấy phép xây dựng trạm BTS Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1805/2008/QĐ-UBND khu vực phải xin giấy phép xây dựng trạm BTS Phú Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1805/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýLê Kim Anh
        Ngày ban hành04/11/2008
        Ngày hiệu lực04/11/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1805/2008/QĐ-UBND khu vực phải xin giấy phép xây dựng trạm BTS Phú Yên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1805/2008/QĐ-UBND khu vực phải xin giấy phép xây dựng trạm BTS Phú Yên

            • 04/11/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/11/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực