Quyết định 1805/QĐ-UBND

Quyết định 1805/QĐ-UBND năm 2014 về phân loại hệ thống đường đô thị thuộc thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 1805/QĐ-UBND năm 2014 phân loại hệ thống đường đô thị thuộc thị trấn Bắc Yên Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1805/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 07 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN LOẠI HỆ THỐNG ĐƯỜNG ĐÔ THỊ THUỘC THỊ TRẤN BẮC YÊN, HUYỆN BẮC YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2010 và Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ, quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1027/TTr-SGTVT ngày 17 tháng 6 năm 2014; ý kiến chấp thuận của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 6796/BGTVT-KCHT ngày 10 tháng 6 năm 2014 và của Bộ Xây dựng tại Công văn số 2750/BXD-HTKT ngày 18 tháng 12 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân loại hệ thống đường đô thị thuộc thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên (gồm 6 tuyến đường với tổng chiều dài là 3,8 km). Cụ thể:

STT

Tuyến đường

Chiều dài

(Km)

Bề rộng nền

(m)

Bề rộng mặt (m)

1

Đường Huyện đội - Kiểm lâm

1,6

7,5

5,5

2

Đường Phạm Ngũ Lão

0,3

7

5

3

Đường 1 - 5

0,3

7

5,5

4

Đường đi truyền hình

0,3

7,5

5,5

5

Đường đi nghĩa trang

1

7

5

6

Đường QL37 - Tiểu khu 2

0,3

7

5

 

Tổng cộng

3,80

 

 

Điều 2. UBND huyện Bắc Yên có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo trì theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy; (báo cáo)
- TT. HĐND tỉnh;
- TT. UBND tỉnh (đ/c Chủ tịch, đ/c Hải - PCT);
- Như Điều 3;
- Đ/c Nguyễn Huy Anh - PVP;
- L­ưu: VT, KTN, Văn. 20 bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Đức Hải

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1805/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1805/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2014
Ngày hiệu lực07/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1805/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1805/QĐ-UBND năm 2014 phân loại hệ thống đường đô thị thuộc thị trấn Bắc Yên Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1805/QĐ-UBND năm 2014 phân loại hệ thống đường đô thị thuộc thị trấn Bắc Yên Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1805/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýBùi Đức Hải
        Ngày ban hành07/07/2014
        Ngày hiệu lực07/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1805/QĐ-UBND năm 2014 phân loại hệ thống đường đô thị thuộc thị trấn Bắc Yên Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1805/QĐ-UBND năm 2014 phân loại hệ thống đường đô thị thuộc thị trấn Bắc Yên Sơn La

            • 07/07/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/07/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực